Ik wil me graag abonneren op de nieuwsbrief van Peter de Roode

In Company Training


Win-win onderhandelen
Compromis : de kunst om de taart zo te verdelen dat iedereen denkt dat hij het grootste stuk heeft - L.Erhard

Onderhandelen gebeurt niet alleen tijdens een salarisgesprek. Het vindt frequent plaats: de manager die soms concessies moet doen aan medewerkers, de verkoper die onderhandelt met klanten over prijsafspraken en de consultant die onderhandelt over de tarieven per dagdeel. We onderhandelen dus vaker dan we denken.

Om een win-win situatie te creëren dienen we niet alleen de eigen belangen centraal te stellen maar ook -en vooral- die van de ander.Onderhandelen gaat over inhoud èn relatie. In deze cursus staat het verdiepen in de ander centraal om vervolgens de eigen stijl daarop zo goed mogelijk af te stemmen.

Doelgroep
(Sales) Managers, P&O managers en alle overige functionarissen die in hun dagelijkse praktijk geconfronteerd worden met allerlei onderhandelingssituaties.

Resultaat
U zult een betere onderhandelaar zijn die in staat is om win-win situaties te realiseren. Daarbij weet u een goede balans aan te brengen tussen resultaat- en relatiegericht onderhandelen.
Op het eind van deze training kunt u de verschillende onderhandelingsstijlen in de praktijk brengen. Tevens bent u in staat om een goede voorbereiding te maken op een onderhandelingsgesprek die u direct in de praktijk kunt toepassen en kunt u achteraf vaststellen hoe effectief u onderhandeld heeft.

Duur
1 dag

Onderwerpen
 • Dilemma's
 • Het belang van een goede voorbereiding: failing to plan is planning to fail
 • Soorten onderhandelingen
 • Onderhandelen als stijl binnen conflicthantering
 • Tactieken 'verdelend' onderhandelen: theorie en oefeningen
 • Tactieken 'probleemoplossend' onderhandelen: theorie en oefeningen
 • Tactieken 'gemengd' onderhandelen: theorie en oefeningen
 • Fasen in het onderhandelingsproces
 • Omgaan met concessies
 • Diverse beinvloedingstechnieken
 • Impasses en afronding

Werkwijze
In deze training worden praktijk en oefeningen continu afgewisseld met als doel uw persoonlijke kwaliteiten op het gebied van onderhandelen verder te verbeteren. Sterke en zwakke punten worden in kaart gebracht aan de hand van zowel rollenspellen als analyseinstrumenten. Tevens wordt aandacht besteed aan uw eigen praktijk of situaties daarbinnen zodat de theorie meer aanknopingspunten krijgt. Op het eind van de training stelt u een persoonlijk overzicht op van de mate waarin u de verschillende stijlen en tactieken beheerst.

 

In Company Trainingen


© 2019 pderoode.com