Ik wil me graag abonneren op de nieuwsbrief van Peter de Roode

In Company Training


Werving- en selectiegesprekken
Ons wantrouwen rechtvaardigt het gedrag van anderen. la Rochefoucauld

Organisaties zullen steeds meer aan de voorkant van het personeelsbeleid, de werving- en selectieprocedure, de juiste middelen moeten inzetten om tot de keuze van de meest geschikte kandidaten te komen. De verkeerde mensen binnen halen kan het verschil maken tussen winst en verlies, tussen doelen wel of niet realiseren, enzovoorts. Om die reden is het logisch om zeer zorgvuldig om te gaan met dit onderdeel van het personeelsbeleid.

Desondanks blijkt in de praktijk dat veel selecteurs zich tevreden stellen met een algemene indruk gebaseerd op verkeerde aannames. Die algemene indruk, vaak gecombineerd met een ongestructureerd interview, wordt soms door tijdsdruk of door onwetendheid veroorzaakt. In deze tweedaagse training wordt zowel aandacht besteed aan de gestructureerde wijze van interviewen als aan de voorbereidingen en procedures die daar mee samenhangen. Deze training richt zich op de selecteur.

Doelgroep
P&O managers, (lijn)managers en leidinggevenden van een unit of afdeling, en anderen die op de een of andere manier verantwoordelijk zijn voor de Werving & Selectie binnen hun organisatie.

Resultaat
Op het eind van deze training heeft u de belangrijkste verbeterpunten geïdentificeerd voor uw organisatie binnen het gehele W&S proces. Tevens kunt u drie typen gesprekken voeren en bent u in staat om de juiste kandidaat te selecteren voor uw organisatie waarbij de match tussen functieprofiel en competentieprofiel wordt aangebracht.

Duur
2 dagen

Onderwerpen
 • Fasen in het werving- en selectieproces (1.voorbereiding; 2.werving; 3.sollicitatie; 4.selectie; 5.evaluatie/introductie)
 • Inzicht in de wervingscampagne van de eigen organisatie
 • Inzicht in eigen voorkeursactiviteiten
 • Het proces van informatie verzamelen over de kandidaten
 • Het beoordelen van brieven en CV's
 • Functieanalyse, werving en voorselectie
 • Potentieelbeoordeling a.d.h.v. de zgn. STAR-techniek
 • Het selectie-interview: het kennismakingsgesprek; het inhoudelijke gesprek; het onderhandelingsgesprek
 • Het competentiegerichte interview
 • Verschillen tussen gestructureerd en ongestructureerd interviewen
 • Het kiezen van de beste kandidaat en de wijze van besluitvorming
 • Veel voorkomende valkuilen


Werkwijze
In deze training werkt u zoveel mogelijk met materiaal afkomstig uit uw eigen organisatie: personeelsadvertenties, taakomschrijvingen, functie- competentieprofielen en rolomschrijvingen. Aan de hand van een realistische simulatie wordt de eerste dag aandacht besteed aan de werkwijze die uw organisatie hanteert en wordt gezamenlijk bekeken in welke mate deze werkwijze verbeterpunten oplevert.
De tweede dag stelt de gespreksvoering centraal waarbij in rollenspellen zoveel mogelijk gewerkt zal worden met het materiaal van de eerste dag.

 

In Company Trainingen

© 2019 pderoode.com