Ik wil me graag abonneren op de nieuwsbrief van Peter de Roode

In Company Verander Leergang


Meegaan of dwarsliggen als richtlijn

In overleg met u wordt een In Company leergang opgezet rondom het thema veranderen. Het boek Meegaan of dwarsliggen dient daarbij als richtlijn.

Redenen om aan deze In Company leergang deel te nemen
 • Uw organisatie wil een nieuwe cultuur creëren
 • Er is sprake van een nieuwe functie die wordt gecreëerd
 • Een nieuw product of dienst moet succesvol geïmplementeerd worden
 • Medewerkers en managers moeten meer met elkaar leren samenwerken

Welke voordelen proberen we gezamenlijk na te streven?
 • inzichten in veranderprocessen die managers en medewerkers kunnen toepassen op de eigen organisatie: theoretische verdieping èn praktische invulling.
 • Beter inzicht in de huidige veranderprocessen van de eigen organisatie.
 • Verbeterplannen op vijf hoofdthema’s voor de eigen organisatie.
 • Discussie en oefeningen aan de hand van prioriteiten van uw eigen organisatie
 • Meerdere mensen in uw organisatie spreken na de leergang ‘dezelfde taal’.
 • Inzichten bedoeld voor zowel management als medewerkers.
 • Persoonlijke begeleiding (indien gewenst online)

De vijf hoofdthema’s van Meegaan of dwarsliggen
 1. Betekenis van de ontwikkelingen in de externe omgeving voor medewerker en manager
 2. Leren van fouten
 3. De relatie manager – medewerker
 4. Willen en kunnen: over de relatie tussen veranderen en leren
 5. Concrete veranderinstrumenten
Klik hier voor een korte beschrijving van de modules.


Echt maatwerk!
Welke thema’s zijn voor u relevant en hoeveel tijd wilt u waaraan besteden? In een intakegesprek geeft u uw wensen aan en stellen we samen de contouren op van de veranderleergang. Ook wordt in overleg vastgesteld welke oefensituaties en opdrachten het best in uw situatie aan de orde kunnen komen. Daarnaast wordt bepaald of aan praktijkopdrachten gewerkt dient te worden, wat de tussenpozen moeten zijn tussen de leergang en welke verwachtingen uw organisatie stelt aan elke deelnemer en de leergang. Kortom: een unieke manier om een veranderleergang op te stellen!

Bedoeld voor
Iedereen die verantwoordelijk is voor een veranderingsproces binnen de eigen organisatie.

Minimale en maximale groepsgrootte
Het minimum aantal is 6 deelnemers, het maximum aantal is 15 deelnemers.

Kosten
In overleg.

 Te bestellen bij Managementboek.nl ISBN 90 5594 460 2

Klik hier voor het gratis te downloaden werkboek.

© 2019 pderoode.com