Ik wil me graag abonneren op de nieuwsbrief van Peter de Roode

In Company Training


Situationeel leiderschap
Feedback is het ontbijt van kampioenen - Blanchard

Er zijn boekenkasten vol geschreven met theorieën en opvattingen over leidinggeven en leiderschap. Een van die theorieën is buitengewoon populair: Situationeel leidinggeven. De kracht van deze theorie is de helderheid en de eenvoud van het model. De gedachte spreekt veel mensen aan dat leidinggevenden hun stijl moeten aanpassen aan het ontwikkelingsniveau van medewerkers. Elke organisatie kent zowel oudgedienden als nieuwe medewerkers en iedereen begrijpt dat daarbij op een andere manier leiding gegeven dient te worden.

De vraag doet zich echter voor: Hoe dan? In deze training worden concrete handvatten aangereikt om stijlflexibel leiding te geven. Grote 'eye openener' voor veel leidinggevenden is het feit dat niet gekeken moet worden - voor het bepalen van de stijl van leidinggeven - naar het aantal dienstjaren dat een medewerker op een afdeling werkt maar naar het niveau waarop deze een bepaalde taak uitvoert. Situationeel leidinggeven rekent af met dit soort aannames en legt tevens een goede basis voor die organisaties die overwegen om zelfsturende teams in te voeren.

Doelgroep
Leidinggevenden, managers, afdelingshoofden en andere functionarissen die leiding geven aan medewerkers

Resultaat
Na deze training kunt u de juiste match maken tussen het ontwikkelingsniveau van uw medewerkers en uw eigen stijl van leidinggeven. U bent bekend met uw eigen voorkeurstijl van leidinggeven en u kunt deze aanvullen met de overige besproken stijlen en deze stijlen toepassen in de praktijk.

Duur
2 dagen

Onderwerpen
  • Het model Situationeel leiderschap
  • Analyse eigen leiderschapsgedrag
  • Bespreking eigen situatie
  • Inschatting competentieniveau van medewerkers
  • Omgang met gedemotiveerde medewerkers
  • Theorie en oefeningen stijl Leiden
  • Theorie en oefeningen stijl Coachen
  • Theorie en oefeningen stijl Steunen
  • Theorie en oefeningen stijl Delegeren
  • Evaluatie eigen situatie en opstellen P.O.P.

Werkwijze
Deze training kent een hoog doe gehalte. De vier kenmerkende stijlen worden over de twee dagen verdeeld waarbij rollenspellen de belangrijkste werkvorm zijn. De essentie wordt gevormd door de inbreng van eigen praktijksituaties, deze worden toegelicht, nagespeeld en besproken. Uiteindelijk wordt de balans opgemaakt in welke mate u voldoende stijlflexibel optreedt en al dan niet een goede match weet te maken met het ontwikkelingsniveau van uw medewerkers. Tevens krijgt u verschillende instrumenten aangereikt die extra ondersteuning bieden om de vertaalslag naar de eigen praktijk te maken.

 

In Company Trainingen


© 2019 pderoode.com