Ik wil me graag abonneren op de nieuwsbrief van Peter de Roode

In Company Training


Succesvol prestatiemanagement invoeren
Het goede van géén doel in je leven hebben, is dat je het niet kunt missen. Echter wie wél een doel heeft vergroot aanzienlijk de kans om dit te realiseren - Anoniem

Hoe kunnen individuele medewerkers optimaal een bijdrage leveren aan het resultaat van de organisatie? Die vraag vormt de kern van prestatiemanagement. Prestatiemanagement gaat over meten, weten en bijsturen. Dat vereist dat er doelen worden gesteld waarbij de belangrijkste succesfactoren moeten worden bepaald, prestatie indicatoren in kaart moeten worden gebracht met de daarbij behorende normen. Toch blijkt het een lastige opgave te zijn voor organisaties om dit alles goed in te voeren.

Een van de belangrijkste barrières om tot een goed werkend prestatiemanagementsysteem te komen is de gebrekkige afstemming tussen organisatiedoelen, afdelingsdoelen en persoonlijke doelstellingen. In deze training wordt niet alleen aandacht besteed aan de technische kant van prestatiemanagement maar ook aan de zachte aspecten: hoe je met zachte aspecten harde resultaten kunt bereiken.

Doelgroep
Directieleden, P&O managers, managers en leidinggevenden van een unit of afdeling die meer weer halen uit prestatiemanagement.

Resultaat
Op het eind van deze training heeft u een stappenplan opgesteld voor uw eigen organisatie waarin de belangrijkste verbeterpunten staan vermeld om het huidige prestatiemanagementsysteem aan te scherpen. U bent in staat om de juiste benadering te kiezen bij de invoering van prestatiemanagement in uw organisatie en bent u in staat de belangrijkste randvoorwaarden en kritische succesfactoren op te stellen.

Duur
2 dagen

Onderwerpen
 • Voordelen van het opzetten van een goed prestatiemanagementsysteem en HRM systeem
 • Tekortkomingen traditionele prestatiemanagementproces
 • Randvoorwaarden en succesfactoren voor invoering van prestatiemanagement
 • Harde en zachte meetbare factoren
 • Matching prestatiemanagement en leiderschapsstijl
 • Benaderingen om tot een geïntegreerde aanpak te komen
 • Waarom alleen hoge doelen stellen niet genoeg is
 • Afstemming tussen korte en lange termijn beleidscycli
 • In lijn brengen van organisatie-, afdelings- en individuele doelen
 • Prestatiemanagement in verschillende typen organisaties
 • De relatie tussen organisatieverandering en gedragsverandering

Werkwijze
In deze training ligt het accent op toelichting van de methodiek waarna de reflectie op de eigen praktijk volgt. U stelt daarbij vast welke aspecten in uw eigen organisatie goed verlopen en waar de verbeterpunten zich bevinden. Verder reflecteert u indien van toepassing op uw eigen rol binnen de invoering van prestatiemanagement. Aan de hand van een casus en opdrachten wordt de materie verder ingeoefend waarna u de gelegenheid krijgt om een stappenplan voor uw organisatie op te stellen om of prestatiemanagement succesvol in te voeren dan wel verder te verbeteren.

 

In Company Trainingen


© 2019 pderoode.com