Ik wil me graag abonneren op de nieuwsbrief van Peter de Roode

In Company Training


Overtuigend adviseren
Ik concludeer dus dat goede raad, van welke zijde hij ook kome, het gevolg is van de wijsheid van de vorst niet is de wijsheid van de vorst het gevolg van goede raadgevingen. Niccolò Machiavelli

Veel werknemers binnen een organisatie adviseren dagelijks zonder dat de officiële functie van adviseur op hun visitekaartje prijkt. Toch adviseren ze dagelijks intern en of extern allerlei doelgroepen. Veel van hen zijn hiervoor niet opgeleid en doen dat voor een groot gedeelte op hun gevoel.

Doorgaans zal dit goed verlopen. Echter er zullen ook momenten ontstaan dat de adviseur zich vertwijfeld afvraagt hoe het komt dat zijn advies niet is opgevolgd of dat zijn uitgebrachte offerte niet is gewaardeerd. Kennis hebben van je vak is een belangrijk onderdeel van het adviestraject maar minstens zo essentieel is de adviesrelatie. Het opbouwen van een adviesrelatie staat in deze cursus centraal.

Doelgroep
Staf- beleidsmedewerkers, project managers, change agents, externe en interne consultants en andere functionarissen die adviseren naast hun eigenlijke vakdiscipline.

Resultaat
Na deze intensieve tweedaagse cursus heeft u zicht gekregen op uw eigen competenties en heeft u concrete verbeterpunten aangereikt gekregen aan de hand van een door u zelf ingebrachte case. Doordat u in staat bent flexibeler op te treden, zult u bij verschillende opdrachtgevers de juiste adviesrelatie weten op te bouwen.

Duur
2 dagen

Onderwerpen
  • Verschillende rollen van een adviseur
  • Verschil tussen interne en externe opdrachtgevers
  • Vereiste competenties van een adviseur
  • Herkennen van eigen kernkwaliteiten
  • Over eigen vooronderstellingen en vastgeroeste denkgewoonten
  • Verschillende strategieën: omgang met vastgeroeste denkgewoonten van de geadviseerde
  • Verschillende adviesgespreksstijlen
  • Belang van de contract- en diagnosefase
  • Omgaan met weerstand
  • Flexibel omgaan met adviesstrategieën

Werkwijze
Aan de hand van korte theoretische uiteenzettingen van de trainer wordt uw eigen praktijk centraal gesteld. U licht uw praktijksituatie toe die later door uzelf uitgespeeld zal worden. Allereerst stelt u vast welke competenties u beheerst en welke u mist of wilt verbeteren. Aan de hand van verschillende casussen en oefeningen krijgt u feedback op uw persoonlijk functioneren en bereidt u zich voor op uw eigen ingebrachte praktijkcase. Deze eigen case vormt de afsluiting van de cursus: de opgedane feedback en kennis zult u nu kunnen toepassen in een zo reëel mogelijke case. De bespreking ervan vormt input voor uw Persoonlijk Actie Plan (P.A.P.).

 

In Company Trainingen


© 2019 pderoode.com