Peter de Roode - Advies & Consultancy | Organisatie advies en management trainingen 
Ik wil me graag abonneren op de nieuwsbrief van Peter de Roode

Blog


2018-12-31 Het verhaal van je leven (boekrecensie)

Opnieuw heeft auteur Mieke Bouma een prachtig boek geschreven waarin het thema ‘de reis van de held’ centraal staat. In dit boek laat ze de lezer reflecteren op zijn eigen levensverhaal. Zitten we in een achtbaan en kunnen we alleen nieuwsgierig zijn waar we naar toe gaan of hebben we wel degelijk op invloed op onze levensloop? Bouma schrijft haar boek vanuit dit laatste perspectief en reikt daartoe de nodige inzichten aan.   

Een interessante constatering is de zinsnede van Bouma: “Wat we onszelf vertellen is bepalend voor hoe we het leven ervaren. hoe we de toekomst zien, waar we bang voor zijn en we onszelf zien”.  Een soort selffulfilling prophecy dus. Bouma stelt dat we scenarioschrijvers van ons eigen levensverhaal zijn en daarmee de scheppers van ons eigen lot. Maar dat zouden we volgens haar niet altijd door hebben.
Dat is goed te begrijpen wanneer we ons realiseren dat de mens eeuwenlang zich afhankelijk heeft opgesteld van onder andere religie. God bepaalde hoe ons leven zou verlopen. Maar nu God dood is, zoals Nietzsche het uitdrukte, zijn we op ons zelf aangewezen. Maar hoe goed gaat ons dat af? Het is mytholoog Campbell geweest, schrijft Bouma, die stelt dat we het godsbesef moeten herijken. God zijn wij zelf. We zijn de schepper van ons eigen leven. Zeker: een ongemakkelijke boodschap voor religieuzen en zoals Richard Dawkins zou toevoegen: ook onbespreekbaar.
Om een idee te krijgen waar ons leven naar toe gaat, zullen we de vraag moeten beantwoorden: Wie ben ik? We moeten onze talenten identificeren èn benutten. Maar daarnaast moeten we ook een zinvol leven nastreven. En dat alles is wat Aristoteles verstond onder het begrip ‘eudaimonia’. Het leven heeft geen betekenis, die zullen we er zelf aan moeten geven. De schat ligt dus in ons zelf.
Wanneer we het leven als een verhaal zien, realiseren we ons dat de afloop weliswaar onbekend is, maar dat er steeds meer onthuld wordt naarmate we ouder worden. Welk verhaal hebben we geleefd?
De archetypen die Bouma in haar boek ‘De 12 oerkarakters van Storytelling’
uitvoerig behandelde, komen hier ook aan de orde. Archetypen zijn onze drijfveren, zo legde de auteur al eerder uit, en zijn onze verschillende ‘ikken’ in onze persoonlijkheid. We hebben zo onze dominante archetypen en archetypen die het liefst alles willen vermijden. Kennis van onze archetypen kan ons het inzicht bieden in het verhaal van ons leven. We zouden kunnen ontdekken dat we ons leven inhoud geven aan de hand van oude scripts en dat het tijd wordt voor een ‘nieuw verhaal’. De lezer herkent hier waarschijnlijk de invloed van Eric Berne de bedenker van de Transactionele Analyse.  Oude scripts zijn vaak ontstaan als compensatie voor iets, om te kunnen overleven of te genezen van een wond.
Een belangrijke conclusie uit het boek is dat veel mensen hun bezieling kwijt zijn omdat ze te lang hun oor hebben laten hangen naar wat anderen van hen verlangden. We zien hier op fraaie wijze het Freudiaanse onderscheid tussen ego (de functie die jou met de werkelijkheid verbindt. Je eigen oordelen maar niet die je zijn aangeleerd) en superego (de geïnternaliseerde stem van de ouders en de samenleving) terug.
Ons verhaal gaat dus niet over wat een hogere macht, mijn ouders, mijn leidinggevende, of de maatschappij voor mij in petto heeft, maar over wat ik zelf wil en vindt. Ons verhaal heeft dus alles met identiteit te maken en de spanning die dat met zich meebrengt tussen uniek (willen) zijn en verbinden aan anderen. Beide aspecten moeten ontwikkeld worden, stelt Bouma vast om een evenwichtig persoon te worden. Het lijkt me dat juist dat uniek zijn, ècht jezelf zijn en worden de grote uitdaging is voor veel mensen.
Het boek biedt interessante mogelijkheden om tot actie te komen. De auteur heeft zelf zo’n stap gezet door een workshop te houden over het thema De oerscene: de scene waar alles op terug te voeren is. Zij vroeg zich af: Kun je de oerscene achterhalen in iemands leven? Dit bleek verrassende resultaten op te leveren. En dat verbaast me niet. Mensen zijn gewoonte dieren, kunnen hun leven teren op oude scripts, zijn angstig voor vernieuwing en pleasen liever dan dat ze hun eigen talenten ontwikkelen.  Iets van deze generalisaties zal hun de jeugd zijn aangebracht. Maar zoals eerder opgemerkt: vaak zijn we het ons niet bewust. Pas wanneer die bewustwording er is, kunnen we de held worden in ons eigen verhaal. Benodigdheden: 20 seconden lef, aldus Mieke Bouma.
Eerdere posts

2019-05-01 Boekrecensie 21 Lessen voor de 21e eeuw ÔÇô Yuval Noah Harari
2019-01-30 Feitenkennis
2018-12-31 Het verhaal van je leven (boekrecensie)
2018-11-02 Talent versus volharding
2018-05-18 Reflecties bij een Action Learning leergang
2018-01-27 Prochaska en fasen van gedragsverandering
2017-10-04 Joseph Campbell
2017-09-10 Alleen voor vrouwen: de weg van de heldin
2017-05-07 Veranderen als denkhouding en de invloed van de Stoïcijnen
2017-02-13 Eigenaarschap en de reis van de held
2016-11-21 Kijken naar kunst maakt ons reflectiever
2016-06-27 Veranderkundige observaties bij de Brexit
2016-03-22 Alphabet: documentaire over verkeerde aannames
2016-02-06 Over kathedralen bouwen en stenen sjouwen
2016-01-18 Theatervoorstellingen in organisaties
2015-12-15 Samenwerken tussen organisaties is als wonen in het buitenland
2015-11-24 Positieve organisaties en tweetaligheid
2015-09-27 Over de Why en betekenis.
2015-04-22 Jobcrafting: naar een betere baan zonder weg te gaan
2015-04-01 Morele verontwaardiging
2015-03-06 Democratie, inspraak en de metafoor van de koekjesfabriek.
2015-02-11 De zichzelfwegcijferende gever
2018-11-23 In gesprek over geen tijd hebben
2014-10-30 Het braafste jongetje van de klas en single loop learning
2014-10-20 Arthur Gotlieb, de NZa en de rol van HRM
2014-09-14 Faciliteren van intrinsieke motivatie
2014-09-01 In dialoog treden
2014-06-09 Jezelf zijn
2014-04-14 Nieuw boek: De interne veranderaar
2014-03-05 Waarom de traditionele compliance-aanpak niet werkt en aanzet voor een alternatieve aanpak
2018-11-23 Leren en presteren
2014-02-03 Sociale innovatie en flow
2014-01-09 Praktijkboek Veranderdiagnose: een alternatief voor 80% mislukte veranderingen
2013-12-09 Duurzame inzetbaarheid: ieders verantwoordelijkheid
2013-10-30 De berijder, de olifant en het pad
2013-10-02 De opmars van de neurologie
2013-06-24 De kunst van het paradoxale leven
2013-05-06 Omgaan met onzekerheid. Over Mediocristan en Extremistan
2013-04-23 De moed tot waarheid
2013-04-08 Misstanden bij de VU
2013-03-11 De invloed van levensomstandigheden op individuele waarden
2013-02-25 Organisatieontwikkeling door persoonlijke ambitie
2013-02-01 De economie van goed en kwaad
2013-01-04 Invloed in tijden van verandering
2012-12-17 Wie ben ik om zijn gezag in twijfel te trekken?
2012-12-01 De liefde-haat-verhouding van organisaties met hun hero´sche leiders
2012-11-21 Imitatiegedrag
2018-11-23 The set up to fail syndrome
2012-10-24 Meer doen met minder
2012-10-24 Talentontwikkeling en gezond verstand


© 2019 pderoode.com