Peter de Roode - Advies & Consultancy | Organisatie advies en management trainingen 
Ik wil me graag abonneren op de nieuwsbrief van Peter de Roode

Blog


2018-11-02 Talent versus volharding


Waarom blijven organisaties zo zwaar inzetten op talent terwijl we weten dat presteren niets met talent te maken heeft? We weten dat harder werken meer vruchten afwerpt dan talent en toch blijven we vasthouden aan dat oude vertrouwde concept ‘talent’.
Het is hoogleraar Angela Duckworth die zich hierover verbaast in haar boek ‘De Gritfactor’. Grit is Amerikaans voor vasthoudendheid of vastberadenheid. Dit boek gaat over vasthoudendheid en doorzetten wanneer het moeilijk wordt. Angela Duckworth staat op de schouders van grote namen als Martin Seligman (haar docent) en Carol Dweck. Desondanks komt ze met een volkomen eigen geluid. 
Duckworth komt met dat begrip voor het eerst in aanraking wanneer ze de Military Academy in West Point bezoekt. De vraag die daar centraal stond was: kun je van te voren inschatten welke nieuwe cadetten zouden blijven en welke zouden vertrekken? Het bleek dat de echte toppers toonbeelden waren van doorzettingsvermogen. Hun passie bleef, ook als het moeilijk bleef. In welke mate benader je het leven als grit?, is de vraag die Duckworth bezig zou gaan houden. 

Wat interessant te lezen is dat Duckwort zich in feite afzet tegen het concept ‘talent’ dat haar oud werkgever McKinsey aanzwengelde  met het overbekende ‘The war for talent’ .
Lange tijd bekroop me het gevoel dat ‘grit’ datgene is wat Carol Dweck ‘groei mindset’ noemt. Maar dat misverstand wordt gaandeweg door de auteur opgeruimd. En ook zien we parallellen met het werk van Seligman die de wereld ‘de optimistische psychologie’ heeft geschonken. Duckworth’s lijn is: groeimindset leidt tot optimistische gedachten en die hebben volharding en passie (grit) nodig bij tegenslag.

Grit heeft iets Darwiaans: namelijk dat passie en hard werken belangrijker zijn dan je intellectuele vermogens. Een belangrijke boodschap van de wetenschap die echter te weinig bekendheid lijkt te hebben in zowel het bedrijfsleven als op scholen. Succes is voor Duckworth: vaardigheid * inspanning. Maar wel inspanning waar je van houdt, dus met passie. Dat roept natuurlijk vragen op, niet iedereen kan dingen doen die hij leuk wil. Maar de auteur heeft zelf op dit punt het goede voorbeeld gegeven: ze stopt als wiskunde lerares en besluit psychologie te gaan doceren en verhuist van de ene kant van de VS naar de andere kant. Grit is een ‘instelling’ waar veel bedrijven hun oren toch voor zouden spitsen als ze het volgende zouden vernemen: Grit mensen hebben allemaal ‘Kaizen’, continue ontwikkeling: het beter willen doen dan de vorige keer. De link naar Lean is dan ook snel gelegd. Misschien is dat iets wat we de auteur een klein beetje kunnen verwijten: hoe deze academische concepten gelinkt kunnen worden met de eigentijdse organisatie thema’s. Dat komt niet aan de orde. Hoe kan grit helpen vraagstukken op te lossen van visie, klantgerichtheid en resultaatgerichtheid en wat betekent het voor onze cultuur?, om maar iets te noemen.
Maar met die omissie is m.i. goed te leven. Weliswaar is grit een concept dat mensen nauwelijks  zullen kennen, het woord al helemaal niet, maar de betekenis ervan: afmaken, volhouden, doorzettingsvermogen, zou wel eens aan waarden van veel organisaties kunnen appelleren. Duckworth begrijpt als geen ander dat haar concept grit niet het aller belangrijkste concept is, maar dat het wel een belangrijke schakel is in ‘de marathon van ons eigen leven’.
Eerdere posts

2019-05-01 Boekrecensie 21 Lessen voor de 21e eeuw – Yuval Noah Harari
2019-01-30 Feitenkennis
2018-12-31 Het verhaal van je leven (boekrecensie)
2018-11-02 Talent versus volharding
2018-05-18 Reflecties bij een Action Learning leergang
2018-01-27 Prochaska en fasen van gedragsverandering
2017-10-04 Joseph Campbell
2017-09-10 Alleen voor vrouwen: de weg van de heldin
2017-05-07 Veranderen als denkhouding en de invloed van de Stoïcijnen
2017-02-13 Eigenaarschap en de reis van de held
2016-11-21 Kijken naar kunst maakt ons reflectiever
2016-06-27 Veranderkundige observaties bij de Brexit
2016-03-22 Alphabet: documentaire over verkeerde aannames
2016-02-06 Over kathedralen bouwen en stenen sjouwen
2016-01-18 Theatervoorstellingen in organisaties
2015-12-15 Samenwerken tussen organisaties is als wonen in het buitenland
2015-11-24 Positieve organisaties en tweetaligheid
2015-09-27 Over de Why en betekenis.
2015-04-22 Jobcrafting: naar een betere baan zonder weg te gaan
2015-04-01 Morele verontwaardiging
2015-03-06 Democratie, inspraak en de metafoor van de koekjesfabriek.
2015-02-11 De zichzelfwegcijferende gever
2018-11-23 In gesprek over geen tijd hebben
2014-10-30 Het braafste jongetje van de klas en single loop learning
2014-10-20 Arthur Gotlieb, de NZa en de rol van HRM
2014-09-14 Faciliteren van intrinsieke motivatie
2014-09-01 In dialoog treden
2014-06-09 Jezelf zijn
2014-04-14 Nieuw boek: De interne veranderaar
2014-03-05 Waarom de traditionele compliance-aanpak niet werkt en aanzet voor een alternatieve aanpak
2018-11-23 Leren en presteren
2014-02-03 Sociale innovatie en flow
2014-01-09 Praktijkboek Veranderdiagnose: een alternatief voor 80% mislukte veranderingen
2013-12-09 Duurzame inzetbaarheid: ieders verantwoordelijkheid
2013-10-30 De berijder, de olifant en het pad
2013-10-02 De opmars van de neurologie
2013-06-24 De kunst van het paradoxale leven
2013-05-06 Omgaan met onzekerheid. Over Mediocristan en Extremistan
2013-04-23 De moed tot waarheid
2013-04-08 Misstanden bij de VU
2013-03-11 De invloed van levensomstandigheden op individuele waarden
2013-02-25 Organisatieontwikkeling door persoonlijke ambitie
2013-02-01 De economie van goed en kwaad
2013-01-04 Invloed in tijden van verandering
2012-12-17 Wie ben ik om zijn gezag in twijfel te trekken?
2012-12-01 De liefde-haat-verhouding van organisaties met hun heroïsche leiders
2012-11-21 Imitatiegedrag
2018-11-23 The set up to fail syndrome
2012-10-24 Meer doen met minder
2012-10-24 Talentontwikkeling en gezond verstand


© 2019 pderoode.com