Peter de Roode - Advies & Consultancy | Organisatie advies en management trainingen 
Ik wil me graag abonneren op de nieuwsbrief van Peter de Roode

Blog


2017-09-10 Alleen voor vrouwen: de weg van de heldin

Het valt waarschijnlijk niet eens meer op, zo’n klein berichtje in de krant over de streefcijfers die niet zijn gehaald om vrouwen in de top te hebben. Zo meldt de NRC van 8 sept. 2017 dat het streefcijfer van 30% vrouwen in de top niet gehaald wordt. Eerdere berichten dat vrouwen 10% gemiddeld minder verdienen voor hetzelfde werk dat mannen verrichten, hebben ook nauwelijks impact. We weten het maar lijken of niet geïnteresseerd -of niet bij machte- om verandering in de situatie aan te brengen.
Maar sinds minister Bussemaker van Onderwijs het thema ‘ongelijkheid’ opnieuw onder de aandacht heeft gebracht is het interessant om dit vraagstuk vanuit ‘het man-vrouw-perspectief’ te bekijken. 

Auteur Maureen Murdock merkt in haar boek ‘De weg van de heldin’ op dat vrouwen vooral in een mannenwereld verkeren. Een wereld waarin presteren een verslaving is geworden. Ze hebben geleerd succesvol te worden naar een mannelijk model, maar dat model bevredigde niet hun behoefte om een ‘heel individu’ te worden. Murdock schrijft dat wanneer de vrouw besluit om niet het spel te spelen volgens mannelijke richtlijnen, zij geen handvatten heeft. Tevens wordt de vrouw vaak gepusht door vrienden, familie en kennissen om ‘toch door te gaan’. Wijkt de vrouw af van de verwachtingen die de maatschappij haar stelt, lees: van de mannelijke waarden, dan zal ze daar geen applaus voor krijgen. Het is dus riskant voor een vrouw om niet mee te doen.
Wat kun je vrouwen hierover adviseren, is de vraag waar Murdock zich mee bezig hield. Het eerste punt is inmiddels aan de orde gesteld: bewustwording dat ongemak en stress verklaard kunnen worden door prestaties uit de mannelijke wereld. Maar ook bewustwording van het feit dat vrouwen op soortgelijke wijze beloond worden als mannen maar niet gelijkelijk. De vrouw zal zich moeten losmaken aldus Murdock van haar moeder die de oude en gevestigde orde vertegenwoordigt. Wat bedoelt Murdock hier precies mee? Ze beroept zich op de psycho analyse van Jung. Veel dochters ervaren een conflict tussen een vrijer leven willen hebben dan hun moeder maar willen tevens ook de goedkeuring van hun moeder hebben.  Dat kan spanning opleveren. Temeer daar de dochter het verder wil brengen dan haar moeder, daarin loopt ze de kans de liefde van haar moeder kwijt te raken. 

Een ander advies dat Murdock geeft aan vrouwen is de bewustwording dat hoog presterende vrouwen vaak als vaderdochters worden beschouwd. Murdock wint er geen doekjes om: “Of een vrouw zich lekker voelt als ze ambitieus is, macht heeft, geld verdient of een geslaagde relatie met haar partner heeft, ontleent ze aan de relatie tot haar vader”. Psychologen die studie doen naar motivatie hebben gevonden dat veel succesvolle vrouwen een vader hebben gehad die hun talenten voedde en hen al jong het gevoel gaven dat ze aantrekkelijk en geliefd waren. Oppervlakkig gezien kunnen meisjes of jonge vrouwen heel succesvol zijn terwijl ze vanbinnen een gevoel van onbehagen hebben. Dat komt, aldus Murdock, dat uit een aangeboren angst als vrouw inferieur te zijn, veel jonge vrouwen verslaafd raken aan perfectie, overcompensatie en overwerktheid, omdat ze anders zijn dan mannen. Perfect willen zijn, volgens het ideaal van de vader.  De reis van de heldin vereist veel moed om deze zaken bij jezelf te peilen.


Maar we zijn er nog niet, de reis is nog niet ten einde. In veel organisaties is het streven naar zelfsturing en eigenaarschap een belangrijk item. Begrippen als onafhankelijkheid en afhankelijkheid spelen een belangrijke rol daarbij. Maar het woord afhankelijk wordt vooral geassocieerd met vrouwen. Van vrouwen wordt verwacht dat ze zorg dragen voor de afhankelijkheidsbehoeften van anderen. De situatie is dat veel vrouwen zich klein maken om hun partner (niet alleen in heteroseksuele relaties) succesvol te maken. Om de man sterk te maken, dient de vrouw zwak te zijn. Aandacht voor autonomie komt op de tweede, derde of vierde plaats.
De weg van de heldin die Murdock voor ogen staat, gaat over het opgeven van valse ideeën. Een van die valse ideeën is dat mannelijke waarden de maatschappij verder brengt. Het gevaar bij een thema als ‘ongelijkheid’ is dat de scheiding der dingen -dualisme- te zwaar wordt aangezet. Maar dualisme is de zonde achter alle zonden, aldus Murdock. Het gaat dus om vrouwelijke èn mannelijke waarden. Om de ongelijkheid tussen man en vrouw op te heffen, zal het zeker nuttig zijn om streefcijfers op te stellen, maar daarnaast lijkt het nuttig om ons te verdiepen in individuele cases van vrouwen of meisjes. Maatwerk op individueel niveau dus. Het onderwijs kan daar een belangrijke rol bij spelen. 
Eerdere posts

2019-05-01 Boekrecensie 21 Lessen voor de 21e eeuw – Yuval Noah Harari
2019-01-30 Feitenkennis
2018-12-31 Het verhaal van je leven (boekrecensie)
2018-11-02 Talent versus volharding
2018-05-18 Reflecties bij een Action Learning leergang
2018-01-27 Prochaska en fasen van gedragsverandering
2017-10-04 Joseph Campbell
2017-09-10 Alleen voor vrouwen: de weg van de heldin
2017-05-07 Veranderen als denkhouding en de invloed van de Stoïcijnen
2017-02-13 Eigenaarschap en de reis van de held
2016-11-21 Kijken naar kunst maakt ons reflectiever
2016-06-27 Veranderkundige observaties bij de Brexit
2016-03-22 Alphabet: documentaire over verkeerde aannames
2016-02-06 Over kathedralen bouwen en stenen sjouwen
2016-01-18 Theatervoorstellingen in organisaties
2015-12-15 Samenwerken tussen organisaties is als wonen in het buitenland
2015-11-24 Positieve organisaties en tweetaligheid
2015-09-27 Over de Why en betekenis.
2015-04-22 Jobcrafting: naar een betere baan zonder weg te gaan
2015-04-01 Morele verontwaardiging
2015-03-06 Democratie, inspraak en de metafoor van de koekjesfabriek.
2015-02-11 De zichzelfwegcijferende gever
2018-11-23 In gesprek over geen tijd hebben
2014-10-30 Het braafste jongetje van de klas en single loop learning
2014-10-20 Arthur Gotlieb, de NZa en de rol van HRM
2014-09-14 Faciliteren van intrinsieke motivatie
2014-09-01 In dialoog treden
2014-06-09 Jezelf zijn
2014-04-14 Nieuw boek: De interne veranderaar
2014-03-05 Waarom de traditionele compliance-aanpak niet werkt en aanzet voor een alternatieve aanpak
2018-11-23 Leren en presteren
2014-02-03 Sociale innovatie en flow
2014-01-09 Praktijkboek Veranderdiagnose: een alternatief voor 80% mislukte veranderingen
2013-12-09 Duurzame inzetbaarheid: ieders verantwoordelijkheid
2013-10-30 De berijder, de olifant en het pad
2013-10-02 De opmars van de neurologie
2013-06-24 De kunst van het paradoxale leven
2013-05-06 Omgaan met onzekerheid. Over Mediocristan en Extremistan
2013-04-23 De moed tot waarheid
2013-04-08 Misstanden bij de VU
2013-03-11 De invloed van levensomstandigheden op individuele waarden
2013-02-25 Organisatieontwikkeling door persoonlijke ambitie
2013-02-01 De economie van goed en kwaad
2013-01-04 Invloed in tijden van verandering
2012-12-17 Wie ben ik om zijn gezag in twijfel te trekken?
2012-12-01 De liefde-haat-verhouding van organisaties met hun herosche leiders
2012-11-21 Imitatiegedrag
2018-11-23 The set up to fail syndrome
2012-10-24 Meer doen met minder
2012-10-24 Talentontwikkeling en gezond verstand


© 2019 pderoode.com