Peter de Roode - Advies & Consultancy | Organisatie advies en management trainingen 
Ik wil me graag abonneren op de nieuwsbrief van Peter de Roode

Blog


2016-02-06 Over kathedralen bouwen en stenen sjouwen

Herkent u het voorbeeld: lagere school, handenarbeid, kleien, asbak maken en na afloop de klei weer inleveren voor hergebruik? Het moet menig kind zijn overkomen. Als kind vond ik dat heel stom. Intuďtief moet ik als kind hebben aangevoeld dat er iets niet klopte. Maar als kind redeneer je niet, je ‘voelt’. Wat heeft deze ervaring van doen met de uitdagingen van de gemiddelde teammanager?
Ik zal die vraag hier proberen te beantwoorden.
Organisaties en hun teamleiders hebben de enorme uitdaging om de individuele talenten in lijn te brengen met de collectieve ambitie van de organisatie. Daarbij gaat het om iets te maken met het team dat niemand in zijn eentje kan en dat alle teamleden ook nog energie geeft. Kenmerkend voor een dergelijke aanpak is dat er een hoger gelegen doel is dat richting biedt waaraan collectief gewerkt wordt. In metaforische termen zouden we kunnen stellen dat we gezamenlijk een kathedraal bouwen.
Hoe simpel verwoord ook, veel organisaties weten de structuren van de afdelingen niet of nauwelijks te doorbreken waardoor elke afdeling wel een eigen product of dienst oplevert maar van echte samenwerking geen sprake is, laat staan van een collectieve ambitie. De metafoor die hierbij past is: we bouwen een muur.
Helaas zijn er ook organisaties waarin het de afdelingen niet eens lukt om tot een afgerond product te komen en men alleen maar bezig is de waan van alledag te bestrijden. De mensen voeren elke dag op individuele basis routinematige taken uit zonder ook de minste notie te hebben waar dit alles naar toe gaat en waarom. De metafoor die hier bij hoort is: we sjouwen stenen.

Mijn klei werkstuk was een voorbeeld van de laatste metafoor: ik sjouwde –individueel- stenen zonder doel. Dat trekt een zware wissel op de motivatie van mensen. Apathie en frustratie zijn dan heel dichtbij.
Welke lessen kan een teamleider hieruit trekken? Ten eerste dat organisatieontwikkeling altijd collectief leren vereist. Dat is een grote omschakeling omdat het Nederlandse schoolsysteem altijd op individueel leren gericht is geweest en de Nederlandse cultuur volgens cultuurkenner Hofstede een hoge mate van individualisme kent. Ten tweede dat de kracht van een collectieve ambitie niet alleen gelegen is in het eindresultaat is maar ook in het gezamenlijke proces er naar toe.
In de wereld van ‘druk, druk, druk’ is het heel verleidelijk om dagelijks stenen te (blijven) sjouwen en te doen wat je deed, ook al levert het geen enkele meerwaarde noch energie op.
Maar dič organisaties en hun teamleiders die de overgang weten te maken naar collectief leren en een collectieve ambitie in zingeving weten om te zetten, zullen kathedralen nu en in de toekomst weten te bouwen. En laten we hopen dat de handenarbeidlessen dan niet meer zijn wat het ooit geweest is. 
Eerdere posts

2019-01-30 Feitenkennis
2018-12-31 Het verhaal van je leven (boekrecensie)
2018-11-02 Talent versus volharding
2018-05-18 Reflecties bij een Action Learning leergang
2018-01-27 Prochaska en fasen van gedragsverandering
2017-10-04 Joseph Campbell
2017-09-10 Alleen voor vrouwen: de weg van de heldin
2017-05-07 Veranderen als denkhouding en de invloed van de StoĂŻcijnen
2017-02-13 Eigenaarschap en de reis van de held
2016-11-21 Kijken naar kunst maakt ons reflectiever
2016-06-27 Veranderkundige observaties bij de Brexit
2016-03-22 Alphabet: documentaire over verkeerde aannames
2016-02-06 Over kathedralen bouwen en stenen sjouwen
2016-01-18 Theatervoorstellingen in organisaties
2015-12-15 Samenwerken tussen organisaties is als wonen in het buitenland
2015-11-24 Positieve organisaties en tweetaligheid
2015-09-27 Over de Why en betekenis.
2015-04-22 Jobcrafting: naar een betere baan zonder weg te gaan
2015-04-01 Morele verontwaardiging
2015-03-06 Democratie, inspraak en de metafoor van de koekjesfabriek.
2015-02-11 De zichzelfwegcijferende gever
2018-11-23 In gesprek over geen tijd hebben
2014-10-30 Het braafste jongetje van de klas en single loop learning
2014-10-20 Arthur Gotlieb, de NZa en de rol van HRM
2014-09-14 Faciliteren van intrinsieke motivatie
2014-09-01 In dialoog treden
2014-06-09 Jezelf zijn
2014-04-14 Nieuw boek: De interne veranderaar
2014-03-05 Waarom de traditionele compliance-aanpak niet werkt en aanzet voor een alternatieve aanpak
2018-11-23 Leren en presteren
2014-02-03 Sociale innovatie en flow
2014-01-09 Praktijkboek Veranderdiagnose: een alternatief voor 80% mislukte veranderingen
2013-12-09 Duurzame inzetbaarheid: ieders verantwoordelijkheid
2013-10-30 De berijder, de olifant en het pad
2013-10-02 De opmars van de neurologie
2013-06-24 De kunst van het paradoxale leven
2013-05-06 Omgaan met onzekerheid. Over Mediocristan en Extremistan
2013-04-23 De moed tot waarheid
2013-04-08 Misstanden bij de VU
2013-03-11 De invloed van levensomstandigheden op individuele waarden
2013-02-25 Organisatieontwikkeling door persoonlijke ambitie
2013-02-01 De economie van goed en kwaad
2013-01-04 Invloed in tijden van verandering
2012-12-17 Wie ben ik om zijn gezag in twijfel te trekken?
2012-12-01 De liefde-haat-verhouding van organisaties met hun heroďsche leiders
2012-11-21 Imitatiegedrag
2018-11-23 The set up to fail syndrome
2012-10-24 Meer doen met minder
2012-10-24 Talentontwikkeling en gezond verstand
2012-07-11 Naar een MD programma Nieuwe Stijl


© 2019 pderoode.com