Peter de Roode - Advies & Consultancy | Organisatie advies en management trainingen 
Ik wil me graag abonneren op de nieuwsbrief van Peter de Roode

Blog


2015-12-15 Samenwerken tussen organisaties is als wonen in het buitenland

Steeds meer organisaties zijn zich er bewust van dat er allianties, partnerschappen of samenwerkingsverbanden gesloten moeten worden met partijen in de externe omgeving. Zo werken scholen samen met bibliotheken of stagebedrijven, Douwe Egberts met Philips, Microsoft met veel gameontwikkelaars en noem maar op. Ook is de samenwerking (vaak aangeduid als ‘co-creatie’) met klanten of vrijwilligers een belangrijk onderdeel in de strategie van veel organisaties. Samenwerken biedt veel voordelen. Het meest in het oog springende voordeel is de tijd die het bespaart om de ontbrekende kennis binnen de eigen organisatie te compenseren. Toch denk ik niet dat tijd de beslissende factor is. Hét grote voordeel van samenwerking is m.i. de sociaal innovatieve mogelijkheden die organisaties creëren wanneer zij partijen van verschillende pluimage bij elkaar brengen. Waarom? Omdat de bewustwording van de eigen vastgeroeste overtuigingen in combinatie met het openstaan van ideeën van anderen een stimulans kan zijn tot innovatie. Samenwerken met een ander bedrijf zou je kunnen vergelijken met het (tijdelijk) gaan wonen in het buitenland. Je wordt je allereerst bewust van de gewoontes van het eigen land en van de eigen vooroordelen op bepaalde zaken. Diezelfde bewustwording zou niet (zo snel) optreden als je in je eigen land zou blijven, je weet namelijk niet wat je weet. Vervolgens moet je contact maken met de mensen in het andere land. Daarbij zal je eerst moeten luisteren, vooral begrijpen en moeten inschatten wanneer het gepast is om zelf iets te vertellen. Het is de filosofe Suzanne Neiman die aanbeveelt dat iedereen eens tijdelijk gaat wonen in het buitenland. Ze stelt dat het enorm goed is voor de ontwikkeling vanwege de bewustwording over veel alledaagse zaken en het feit dat je gedwongen wordt open te staan.

Bewustwording en open staan zijn daarom belangrijk onderdelen van een leerproces. Dat is niet anders in de samenwerking tussen bedrijven. In een dergelijke samenwerking worden we ons pas goed bewust van de eigen aardigheden die we zo vanzelfsprekend vinden. Althans dat zou het geval moeten zijn indien we open staan voor elkaar en naar elkaar luisteren. Maar toen ik onlangs een klant van mij begeleidde bij een strategiesessie en de deelnemers vroeg een inschatting te maken hoe zij de samenwerking binnen de afdelingen, tussen de afdelingen en tussen de verschillende organisaties (van de klant) ervoeren, werd de laatste vorm van samenwerking het slechtst beoordeeld. Hoe kan dat? De samenwerking binnen de eigen afdeling kent vertrouwde mensen waarbij je aan een half woord genoeg hebt om met elkaar te communiceren (veronderstellen we). De samenwerking tussen afdelingen neemt al veel weg van het ‘ouwe jongens krentenbrood-gevoel’ en de samenwerking met andere bedrijven is volkomen nieuw. Wordt dan ook als onwennig en ongemakkelijk ervaren en zien mensen niet zo snel als een leermoment. Wanneer we bij deze vorm van samenwerking zouden doen wat geen enkele persoon in het buitenland zou doen, namelijk zenden en je niet verdiepen in de andere cultuur, dan is deze vorm van samenwerking gedoemd te mislukken. Wellicht verklaart dat het geringe slagingspercentage van fusies en overnames.

Samenwerken tussen organisaties biedt veel kansen omdat het innovatie een enorme boost kan geven. Maar die komt niet vanzelf, mensen zullen bereid moeten zijn om zich te verdiepen in de ander, de zendstand even uit te zetten, bewust te worden van de eigen vooroordelen en écht te luisteren. Anders gezegd: Eerst relatie en dan prestatie. 
Eerdere posts

2019-01-30 Feitenkennis
2018-12-31 Het verhaal van je leven (boekrecensie)
2018-11-02 Talent versus volharding
2018-05-18 Reflecties bij een Action Learning leergang
2018-01-27 Prochaska en fasen van gedragsverandering
2017-10-04 Joseph Campbell
2017-09-10 Alleen voor vrouwen: de weg van de heldin
2017-05-07 Veranderen als denkhouding en de invloed van de Stoïcijnen
2017-02-13 Eigenaarschap en de reis van de held
2016-11-21 Kijken naar kunst maakt ons reflectiever
2016-06-27 Veranderkundige observaties bij de Brexit
2016-03-22 Alphabet: documentaire over verkeerde aannames
2016-02-06 Over kathedralen bouwen en stenen sjouwen
2016-01-18 Theatervoorstellingen in organisaties
2015-12-15 Samenwerken tussen organisaties is als wonen in het buitenland
2015-11-24 Positieve organisaties en tweetaligheid
2015-09-27 Over de Why en betekenis.
2015-04-22 Jobcrafting: naar een betere baan zonder weg te gaan
2015-04-01 Morele verontwaardiging
2015-03-06 Democratie, inspraak en de metafoor van de koekjesfabriek.
2015-02-11 De zichzelfwegcijferende gever
2018-11-23 In gesprek over geen tijd hebben
2014-10-30 Het braafste jongetje van de klas en single loop learning
2014-10-20 Arthur Gotlieb, de NZa en de rol van HRM
2014-09-14 Faciliteren van intrinsieke motivatie
2014-09-01 In dialoog treden
2014-06-09 Jezelf zijn
2014-04-14 Nieuw boek: De interne veranderaar
2014-03-05 Waarom de traditionele compliance-aanpak niet werkt en aanzet voor een alternatieve aanpak
2018-11-23 Leren en presteren
2014-02-03 Sociale innovatie en flow
2014-01-09 Praktijkboek Veranderdiagnose: een alternatief voor 80% mislukte veranderingen
2013-12-09 Duurzame inzetbaarheid: ieders verantwoordelijkheid
2013-10-30 De berijder, de olifant en het pad
2013-10-02 De opmars van de neurologie
2013-06-24 De kunst van het paradoxale leven
2013-05-06 Omgaan met onzekerheid. Over Mediocristan en Extremistan
2013-04-23 De moed tot waarheid
2013-04-08 Misstanden bij de VU
2013-03-11 De invloed van levensomstandigheden op individuele waarden
2013-02-25 Organisatieontwikkeling door persoonlijke ambitie
2013-02-01 De economie van goed en kwaad
2013-01-04 Invloed in tijden van verandering
2012-12-17 Wie ben ik om zijn gezag in twijfel te trekken?
2012-12-01 De liefde-haat-verhouding van organisaties met hun hero´sche leiders
2012-11-21 Imitatiegedrag
2018-11-23 The set up to fail syndrome
2012-10-24 Meer doen met minder
2012-10-24 Talentontwikkeling en gezond verstand
2012-07-11 Naar een MD programma Nieuwe Stijl


© 2019 pderoode.com