Peter de Roode - Advies & Consultancy | Organisatie advies en management trainingen 
Ik wil me graag abonneren op de nieuwsbrief van Peter de Roode

Blog


2014-10-20 Arthur Gotlieb, de NZa en de rol van HRM

Een van de meest spraakmakende zaken van dit jaar in managementland was de zelfmoord van ambtenaar Arthur Gotlieb, werkzaam bij de NZa. Ons land wordt niet vaak opgeschrikt door zelfmoord onder medewerkers en daarom was er veel media-aandacht en politieke belangstelling. Maar dat was niet het enige bijzondere: Gotlieb had een manuscript opgesteld van 800 bladzijden voorzien van een uitgebreid notenapparaat dat moest aantonen dat hij systematisch werd weggepest door de leidinggevenden van de NZa. In het boek Operatie ‘Werk Arthur de deur uit’ , hebben redacteuren van de NRC het notenapparaat verwijderd en de essentie teruggebracht tot zo’n 300 bladzijden. Ik moet zeggen: zij zijn daar met vlag en wimpel in geslaagd. Een uitstekend leesbaar boek over een zeer dramatische kwestie. Humor, zelfspot, ironie en cynisme zijn alle aan de orde. Arthur kon goed schrijven. Maar Arthur heeft dit boek NIET geschreven om de vuile was op te hangen maar om zijn organisatie de NZA lering te laten trekken over de misstanden die plaats vonden.  Allereerst geeft het boek veel pijnlijke details over de wijze hoe leidinggevenden hem hebben behandeld. Kort en goed komt het er op neer dat ze hem genegeerd hebben door niet te reageren op mail, hem uitsluiten van belangrijke vergaderingen, hem werkverzwaring gaven, geen opleidingsmogelijkheden boden of introkken en hem alle een onvoldoende beoordeling gaven. Dat laatste stak hem enorm omdat hij volgens eigen zeggen een betrouwbare werknemer was die al jarenlang zijn werk deed naar behoren.


Het manuscript van Arthur Gotlieb en de in boekvorm uitgebrachte versie zijn zeer belastend voor de leiding van de NZa. Dat de top zich zelf verrijkt met snoepreisjes, de schilderijen van voorgangers verwijdert en de hal vernoemt naar je eigen naam als voorzitter, declaraties indient die niet kunnen is inderdaad ontoelaatbaar voor een toezichthouder.
Maar toch dat is niet de essentie van het boek. Er wordt namelijk iemand systematisch weggepest die altijd goed werk heeft verricht en die door alle leidinggevenden vervolgens onvoldoende beoordelingen krijgt.
Wat opvalt in het boek is de afwezigheid van afdeling HRM. Wanneer je het onderzoek van de commissie Borstlap leest over deze kwestie, komt dit punt opnieuw naar boven. De commissie schrijft: “Het voorgaande brengt de Onderzoekscommissie tot de conclusie dat het binnen de NZa, wat de HRM-rol betreft, de afgelopen jaren heeft ontbroken aan een voldoende gezaghebbende en effectieve tegenspraak, zowel op directieniveau als op dat van het management.”

Deze afdeling HRM stond in dienst van het management en behartigde niet de belangen van mensen. Zij was niet in staat om tegenspraak te creëren omdat ze een uitvoerende partij is. Het is heel pijnlijk te moeten constateren dat anno 2014 er organisaties zijn – de NZa is zeker niet de enige organisatie kan ik met zekerheid stellen- waarbij de rol van HR zich beperkt tot papierwerk zoals: beoordelingsformulieren en voortgangsgesprekken.
Veel aanbevelingen van de commissie Borstlap gaan over de rol van HRM. Maar ik vrees dat die niet zomaar opgevolgd zullen worden. Zonder visie op mensen, ontwikkeling, leiderschap en cultuur en alleen maar najagen van meetbare doelen, blijft alles bij het oude. De dood van Gotlieb is een signaal, niet alleen aan de top van de NZa (die gelukkig al voor een bepaald gedeelte is ontmanteld) maar ook aan alle leidinggevenden, de HR afdeling en het ministerie van Edith Schippers. Dat zijn dood iedereen het besef moge geven dat we zo niet met elkaar om willen gaan op een plek waar we een derde gedeelte van ons leven doorbrengen.  
Eerdere posts

2019-01-30 Feitenkennis
2018-12-31 Het verhaal van je leven (boekrecensie)
2018-11-02 Talent versus volharding
2018-05-18 Reflecties bij een Action Learning leergang
2018-01-27 Prochaska en fasen van gedragsverandering
2017-10-04 Joseph Campbell
2017-09-10 Alleen voor vrouwen: de weg van de heldin
2017-05-07 Veranderen als denkhouding en de invloed van de Stoïcijnen
2017-02-13 Eigenaarschap en de reis van de held
2016-11-21 Kijken naar kunst maakt ons reflectiever
2016-06-27 Veranderkundige observaties bij de Brexit
2016-03-22 Alphabet: documentaire over verkeerde aannames
2016-02-06 Over kathedralen bouwen en stenen sjouwen
2016-01-18 Theatervoorstellingen in organisaties
2015-12-15 Samenwerken tussen organisaties is als wonen in het buitenland
2015-11-24 Positieve organisaties en tweetaligheid
2015-09-27 Over de Why en betekenis.
2015-04-22 Jobcrafting: naar een betere baan zonder weg te gaan
2015-04-01 Morele verontwaardiging
2015-03-06 Democratie, inspraak en de metafoor van de koekjesfabriek.
2015-02-11 De zichzelfwegcijferende gever
2018-11-23 In gesprek over geen tijd hebben
2014-10-30 Het braafste jongetje van de klas en single loop learning
2014-10-20 Arthur Gotlieb, de NZa en de rol van HRM
2014-09-14 Faciliteren van intrinsieke motivatie
2014-09-01 In dialoog treden
2014-06-09 Jezelf zijn
2014-04-14 Nieuw boek: De interne veranderaar
2014-03-05 Waarom de traditionele compliance-aanpak niet werkt en aanzet voor een alternatieve aanpak
2018-11-23 Leren en presteren
2014-02-03 Sociale innovatie en flow
2014-01-09 Praktijkboek Veranderdiagnose: een alternatief voor 80% mislukte veranderingen
2013-12-09 Duurzame inzetbaarheid: ieders verantwoordelijkheid
2013-10-30 De berijder, de olifant en het pad
2013-10-02 De opmars van de neurologie
2013-06-24 De kunst van het paradoxale leven
2013-05-06 Omgaan met onzekerheid. Over Mediocristan en Extremistan
2013-04-23 De moed tot waarheid
2013-04-08 Misstanden bij de VU
2013-03-11 De invloed van levensomstandigheden op individuele waarden
2013-02-25 Organisatieontwikkeling door persoonlijke ambitie
2013-02-01 De economie van goed en kwaad
2013-01-04 Invloed in tijden van verandering
2012-12-17 Wie ben ik om zijn gezag in twijfel te trekken?
2012-12-01 De liefde-haat-verhouding van organisaties met hun hero´sche leiders
2012-11-21 Imitatiegedrag
2018-11-23 The set up to fail syndrome
2012-10-24 Meer doen met minder
2012-10-24 Talentontwikkeling en gezond verstand
2012-07-11 Naar een MD programma Nieuwe Stijl


© 2019 pderoode.com