Peter de Roode - Advies & Consultancy | Organisatie advies en management trainingen 
Ik wil me graag abonneren op de nieuwsbrief van Peter de Roode

Blog


2014-04-14 Nieuw boek: De interne veranderaar

Zojuist is ons nieuwe boek ‘De interne veranderaar’ verschenen. Samen met collega adviseur Peter van den Boom heb ik me verdiept in de wondere wereld van het organisatietheater. Wie een tijdje meegaat in een organisatie, weet direct wat hiermee bedoeld wordt. Dagelijks spelen we een rol in ons eigen organisatietheater en voeren we een voorstelling op. Wie kent niet de situatie dat tijdens de strategiemeeting iedereen vol lof is over de ingezette koers maar dat die koers even later bij de toiletten flink ter discussie wordt gesteld.  De socioloog Erving Goffman schreef hierover: “We acteren beter dan we zelf beseffen”.


In ons boek verplaatsen we ons in de rol van de interne veranderaar. Wat zou die moeten met al die voorstellingen: verbieden, negeren of benutten? Het is een vraag die misschien wel vooraf gaat aan een bekende verandervraag als: “Hoe krijg ik mijn mensen mee?” Ik vermoed dat menig manager de organisatievoorstellingen zal negeren dan wel verbieden; slechts weinigen, zo vermoed ik, zullen de opgevoerde voorstellingen benutten. Natuurlijk is het zo dat verschillende voorstellingen buiten het gezichtsveld vallen van de leidinggevende. Maar er blijven voldoende voorstellingen over voor de interne veranderaar om hieruit effectieve veranderkracht te ontwikkelen. Want dat is waar het om gaat: aansluiten en energie genereren.

Uniek in de aanpak voor de interne veranderaar is dat er gestart wordt bij de beleving van de medewerkers (lees: het organisatietheater) en dat er langzaam wordt opgeschoven naar de ambitie van de organisatie.
De interne veranderaar komt dus niet binnen met zijn opvattingen, theorieën en modellen van de werkelijkheid maar sluit dus aan bij de context van de betrokkenen. Dat maakt hem kwetsbaar en krachtig tegelijk, omdat hij dat doet zonder vooroordelen uit te spreken. De interne veranderaar leert te interveniëren in de vele voorstellingen die mensen opvoeren op de organisatiebühne. Hij maakt daarbij onderscheid tussen de bovenstroomse schone schijn en de emotievolle onderstroom die de ware opvattingen weer geeft.  
Verder is kenmerkend voor de interne veranderaar dat hij de spelers zelf laat reflecteren op hun organisatiespel. Nooit in de verwijtende sfeer maar wel vanuit een oprechte nieuwsgierigheid. De interne veranderaar creëert daarmee een veilige omgeving waarin hij nieuwsgierigheid en confrontatie combineert door tegendraadse en prikkelende vragen te stellen. Elke voorstelling die zich voordoet, is daarmee een kans om de organisatieambitie dichter bij te brengen.

In ons boek beschrijven we vier rollen met bijbehorende competenties en interventiemethoden waar de interne veranderaar zich van kan bedienen. Als toeschouwer observeert hij wat er speelt. In de coachrol laat hij de spelers reflecteren op hun eigen spel. De tegendraadse prikkelende vragen, paradoxen en confrontaties die hij als nar plaatst, leiden tot het bespreekbaar maken van de werkelijkheid. Als concretiseerder laat hij zich niet misleiden door mooie woorden en prachtige intenties van de spelers en verbindt hij mensen aan de organisatieambities.
Groei realiseren door te ontwikkelen van binnenuit: wie wil dat niet?

Ons boek is alleen te verkrijgen bij managementboek. Zie: http://www.managementboek.nl/boek/9789462548053/de-interne-veranderaar-peter-van-den-boom
Eerdere posts

2019-01-30 Feitenkennis
2018-12-31 Het verhaal van je leven (boekrecensie)
2018-11-02 Talent versus volharding
2018-05-18 Reflecties bij een Action Learning leergang
2018-01-27 Prochaska en fasen van gedragsverandering
2017-10-04 Joseph Campbell
2017-09-10 Alleen voor vrouwen: de weg van de heldin
2017-05-07 Veranderen als denkhouding en de invloed van de Stoïcijnen
2017-02-13 Eigenaarschap en de reis van de held
2016-11-21 Kijken naar kunst maakt ons reflectiever
2016-06-27 Veranderkundige observaties bij de Brexit
2016-03-22 Alphabet: documentaire over verkeerde aannames
2016-02-06 Over kathedralen bouwen en stenen sjouwen
2016-01-18 Theatervoorstellingen in organisaties
2015-12-15 Samenwerken tussen organisaties is als wonen in het buitenland
2015-11-24 Positieve organisaties en tweetaligheid
2015-09-27 Over de Why en betekenis.
2015-04-22 Jobcrafting: naar een betere baan zonder weg te gaan
2015-04-01 Morele verontwaardiging
2015-03-06 Democratie, inspraak en de metafoor van de koekjesfabriek.
2015-02-11 De zichzelfwegcijferende gever
2018-11-23 In gesprek over geen tijd hebben
2014-10-30 Het braafste jongetje van de klas en single loop learning
2014-10-20 Arthur Gotlieb, de NZa en de rol van HRM
2014-09-14 Faciliteren van intrinsieke motivatie
2014-09-01 In dialoog treden
2014-06-09 Jezelf zijn
2014-04-14 Nieuw boek: De interne veranderaar
2014-03-05 Waarom de traditionele compliance-aanpak niet werkt en aanzet voor een alternatieve aanpak
2018-11-23 Leren en presteren
2014-02-03 Sociale innovatie en flow
2014-01-09 Praktijkboek Veranderdiagnose: een alternatief voor 80% mislukte veranderingen
2013-12-09 Duurzame inzetbaarheid: ieders verantwoordelijkheid
2013-10-30 De berijder, de olifant en het pad
2013-10-02 De opmars van de neurologie
2013-06-24 De kunst van het paradoxale leven
2013-05-06 Omgaan met onzekerheid. Over Mediocristan en Extremistan
2013-04-23 De moed tot waarheid
2013-04-08 Misstanden bij de VU
2013-03-11 De invloed van levensomstandigheden op individuele waarden
2013-02-25 Organisatieontwikkeling door persoonlijke ambitie
2013-02-01 De economie van goed en kwaad
2013-01-04 Invloed in tijden van verandering
2012-12-17 Wie ben ik om zijn gezag in twijfel te trekken?
2012-12-01 De liefde-haat-verhouding van organisaties met hun hero´sche leiders
2012-11-21 Imitatiegedrag
2018-11-23 The set up to fail syndrome
2012-10-24 Meer doen met minder
2012-10-24 Talentontwikkeling en gezond verstand
2012-07-11 Naar een MD programma Nieuwe Stijl


© 2019 pderoode.com