Peter de Roode - Advies & Consultancy | Organisatie advies en management trainingen 
Ik wil me graag abonneren op de nieuwsbrief van Peter de Roode

Blog


2014-02-03 Sociale innovatie en flow

Afgelopen zaterdag (1 februari 2014) las ik in het NRC een artikel met de kop, ‘Niet machines, maar mensen innoveren’. De strekking was dat 75% van alle innovaties te danken is aan mensen en niet aan machines; dat het aandeel van innovatieve bedrijven in Nederland niet groeit;  dat de oude mindset ‘innovatie komt vanzelf’ niet langer klopt; en familie bedrijven veel vernieuwender zijn.
Eerlijk gezegd is dit niet nieuw. We weten als sinds jaar en dag dat innovatie niet tot stand komt onder druk of door planning maar door het feit dat mensen in een prettige werkomgeving zich uitgedaagd voelen.


Organisaties zijn doorgeschoten in hun planning en doelen. Veel moest daarvoor wijken zoals het werkplezier. De auteur
Csikszentmihalyi schrijft in zijn boek ‘Flow’ dat ons verlangen naar hogere doelen geen probleem hoeft te zijn, zolang we tenminste maar genieten van de strijd die we moeten leveren. En daar wringt de schoen: het werk zelf wordt vaak zo onder druk gezet met targets dat er van ‘genieten’ totaal geen sprake is.
Innovatie vraagt echter een werkplek waarin mensen uitgedaagd worden, zonder angst of stress te ervaren, autonomie ervaren en hun verantwoordelijkheid kunnen nemen.
Het begrip ‘flow’ is een uitstekend concept om innovatie te bevorderen, sociale innovatie wel te verstaan. Flow is het begrip waarin mensen zo opgaan in hun werk dat ze tijd en ruimte volkomen vergeten, ze zijn volkomen in de ban van het werk dat ze verrichten. Wie een flow ervaring heeft gehad groeit en wordt ‘de organisatie van het zelf’ steeds complexer.


Csikszentmihalyi legt uit dat complexiteit het resultaat is van twee algemene psychologische processen: differentiatie en integratie. Differentiatie impliceert een beweging naar uniciteit, naar een anderszijn. Integratie doelt op het tegengestelde: een vereniging met anderen, met ideeën buiten het zelf. Na elke periode van flow is iemand weer iets unieker en minder voorspelbaar geworden en heeft hij of zij meer specialistische kennis in huis.
Met deze bepaald niet nieuwe boodschap (het boek ‘Flow’ dateert uit 1999) geeft de auteur organisaties een duidelijke handreiking: differentiëren en integreren. Het probleem zit hem natuurlijk in het differentiëren. Organisaties en hun managers hebben (vaak onbewust) veel gedaan om de uniciteit van hun medewerkers juist in te dammen zodat zij vooral voorspelbaar gedrag zouden vertonen. Dat is gelukt en de prijs kennen we inmiddels.

Ik denk dat sociale innovatie dan ook begint om het unieke van mensen met hun talenten en hun passies serieus te nemen, te herkennen en te erkennen. En ja, dat vereist leiderschap en heel veel moed om dat op de agenda te zetten én er naar te handelen.
Lange tijd hebben organisaties gemeend dat zij met hun beleid en hun geplande strategieën hun wil konden opleggen aan de externe omgeving. Langzaam begint nu het besef door te dringen dat het vervangen van enkele dominante mindsets een betere manier is om de almaar complexer wordende realiteit onder ogen te zien.  
Eerdere posts

2019-01-30 Feitenkennis
2018-12-31 Het verhaal van je leven (boekrecensie)
2018-11-02 Talent versus volharding
2018-05-18 Reflecties bij een Action Learning leergang
2018-01-27 Prochaska en fasen van gedragsverandering
2017-10-04 Joseph Campbell
2017-09-10 Alleen voor vrouwen: de weg van de heldin
2017-05-07 Veranderen als denkhouding en de invloed van de Stoïcijnen
2017-02-13 Eigenaarschap en de reis van de held
2016-11-21 Kijken naar kunst maakt ons reflectiever
2016-06-27 Veranderkundige observaties bij de Brexit
2016-03-22 Alphabet: documentaire over verkeerde aannames
2016-02-06 Over kathedralen bouwen en stenen sjouwen
2016-01-18 Theatervoorstellingen in organisaties
2015-12-15 Samenwerken tussen organisaties is als wonen in het buitenland
2015-11-24 Positieve organisaties en tweetaligheid
2015-09-27 Over de Why en betekenis.
2015-04-22 Jobcrafting: naar een betere baan zonder weg te gaan
2015-04-01 Morele verontwaardiging
2015-03-06 Democratie, inspraak en de metafoor van de koekjesfabriek.
2015-02-11 De zichzelfwegcijferende gever
2018-11-23 In gesprek over geen tijd hebben
2014-10-30 Het braafste jongetje van de klas en single loop learning
2014-10-20 Arthur Gotlieb, de NZa en de rol van HRM
2014-09-14 Faciliteren van intrinsieke motivatie
2014-09-01 In dialoog treden
2014-06-09 Jezelf zijn
2014-04-14 Nieuw boek: De interne veranderaar
2014-03-05 Waarom de traditionele compliance-aanpak niet werkt en aanzet voor een alternatieve aanpak
2018-11-23 Leren en presteren
2014-02-03 Sociale innovatie en flow
2014-01-09 Praktijkboek Veranderdiagnose: een alternatief voor 80% mislukte veranderingen
2013-12-09 Duurzame inzetbaarheid: ieders verantwoordelijkheid
2013-10-30 De berijder, de olifant en het pad
2013-10-02 De opmars van de neurologie
2013-06-24 De kunst van het paradoxale leven
2013-05-06 Omgaan met onzekerheid. Over Mediocristan en Extremistan
2013-04-23 De moed tot waarheid
2013-04-08 Misstanden bij de VU
2013-03-11 De invloed van levensomstandigheden op individuele waarden
2013-02-25 Organisatieontwikkeling door persoonlijke ambitie
2013-02-01 De economie van goed en kwaad
2013-01-04 Invloed in tijden van verandering
2012-12-17 Wie ben ik om zijn gezag in twijfel te trekken?
2012-12-01 De liefde-haat-verhouding van organisaties met hun heroïsche leiders
2012-11-21 Imitatiegedrag
2018-11-23 The set up to fail syndrome
2012-10-24 Meer doen met minder
2012-10-24 Talentontwikkeling en gezond verstand
2012-07-11 Naar een MD programma Nieuwe Stijl


© 2019 pderoode.com