Peter de Roode - Advies & Consultancy | Organisatie advies en management trainingen 
Ik wil me graag abonneren op de nieuwsbrief van Peter de Roode

Blog


2013-12-09 Duurzame inzetbaarheid: ieders verantwoordelijkheid

Deze week kwam het bericht naar buiten dat verzekeraar Achmea de komende drie jaar 4000 banen gaat schrappen. Dat blijkt een vijfde te zijn van de totale bemanning van zo’n 19.000 werknemers. Bij een eerdere reorganisatie gingen 2500 banen verloren. Op de NOS site beluister ik een gesprek tussen een journalist en iemand van de Vakbond.

Journalist: Twintig procent van het gedwongen personeelsbestand. Los je dat nog op met natuurlijk verloop?
Vakbond: Achmea heeft altijd ingezet op duurzame inzetbaarheid.
Journalist : Wat betekent dat?
Vakbond: Dat zijn programma’s om te scholen. Dat mensen geschikt worden gemaakt worden voor de arbeidsmarkt.

De mevrouw van de Vakbond ziet duurzame inzetbaarheid als ‘scholingprogramma’s’. Maar dat is een veel te kleine afbakening van het begrip. Duurzame inzetbaarheid is veel meer. Wat geconstateerd kan worden is dat er de nodige verwarring is over het begrip.  Wat het zeker niet is, is slechts actief optreden nadat ‘ de pijn’ (lees: reorganisatie of fusie) heeft plaatsgevonden. Dan zal er van de belofte van duurzame inzetbaarheid niets terechtkomen.Een goede omschrijving van duurzame inzetbaarheid vind ik: Duurzaam inzetbaar betekent dat werkenden doorlopend in hun arbeidsleven over daadwerkelijk realiseerbare mogelijkheden, alsmede over voorwaarden beschikken om in huidig en toekomstig werk met behoud van gezondheid en welzijn te (blijven) functioneren. Dit impliceert een werkcontext die hen hiertoe in staat stelt, evenals de attitude en motivatie om deze mogelijkheden daadwerkelijk te benutten. (bron: Een leven lang inzetbaar? – Van der Heijden en de Lange, 2013)

Een hele omschrijving, maar wel een die duidelijkheid biedt. Duurzaam inzetbaar is dus niet sec: langer doorwerken. Het gaat er expliciet om dat het in gezondheid en welzijn gebeurt, pas dan kan sprake zijn van toegevoegde waarde voor de organisatie in veranderende omstandigheden. Dat is een verantwoordelijkheid van de gehele organisatie. Die verantwoordelijkheid nu, zo lijkt mij, wordt echter noch door de top, noch door de leidinggevende noch door de medewerker genomen. De diverse doelgroepen zijn te veel bezig met ‘individueel overleven’. Tijd nemen voor de lange termijn is niet of nauwelijks aan de orde. Organisaties grijpen pas in als het water aan hen de lippen staat.
Scholingsprogramma’s zijn dan een doekje voor het bloeden. Duurzame inzetbaarheid is in eerste instantie niet het vraagstuk van vaardigheden, wel van overtuigingen en opvattingen. Het gevaar dreigt immers te ontstaan dat we met oude beelden en verouderde opvattingen een nieuwe en onzekere wereld instappen . Bewust worden van de huidige opvattingen is daarom de eerste stap die genomen moet worden. Dat geldt zowel voor de bestuurders, als het management als ook de medewerkers.
Bestuurders en managers zullen zich moeten realiseren dat duurzame inzetbaarheid begint met het garanderen van een context die gekarakteriseerd zou moeten worden door een gezonde werkomgeving met een stimulerende leidinggevende. Daar mag niet te lichtzinnig over gedacht worden.
Medewerkers zullen vooral moeten reflecteren op hun bestaande opvattingen en zich afvragen of het nog van deze tijd is te veronderstellen dat ze ‘een baan voor het leven hebben’. Verkeerde verwachtingen leiden immers tot teleurstellingen. Er zijn geen vanzelfsprekendheden meer in een onvoorspelbare wereld. Het contract voor onbepaalde tijd is in essentie passé dus laten we ons er met z’n allen naar gedragen.
Eerdere posts

2019-01-30 Feitenkennis
2018-12-31 Het verhaal van je leven (boekrecensie)
2018-11-02 Talent versus volharding
2018-05-18 Reflecties bij een Action Learning leergang
2018-01-27 Prochaska en fasen van gedragsverandering
2017-10-04 Joseph Campbell
2017-09-10 Alleen voor vrouwen: de weg van de heldin
2017-05-07 Veranderen als denkhouding en de invloed van de Stoïcijnen
2017-02-13 Eigenaarschap en de reis van de held
2016-11-21 Kijken naar kunst maakt ons reflectiever
2016-06-27 Veranderkundige observaties bij de Brexit
2016-03-22 Alphabet: documentaire over verkeerde aannames
2016-02-06 Over kathedralen bouwen en stenen sjouwen
2016-01-18 Theatervoorstellingen in organisaties
2015-12-15 Samenwerken tussen organisaties is als wonen in het buitenland
2015-11-24 Positieve organisaties en tweetaligheid
2015-09-27 Over de Why en betekenis.
2015-04-22 Jobcrafting: naar een betere baan zonder weg te gaan
2015-04-01 Morele verontwaardiging
2015-03-06 Democratie, inspraak en de metafoor van de koekjesfabriek.
2015-02-11 De zichzelfwegcijferende gever
2018-11-23 In gesprek over geen tijd hebben
2014-10-30 Het braafste jongetje van de klas en single loop learning
2014-10-20 Arthur Gotlieb, de NZa en de rol van HRM
2014-09-14 Faciliteren van intrinsieke motivatie
2014-09-01 In dialoog treden
2014-06-09 Jezelf zijn
2014-04-14 Nieuw boek: De interne veranderaar
2014-03-05 Waarom de traditionele compliance-aanpak niet werkt en aanzet voor een alternatieve aanpak
2018-11-23 Leren en presteren
2014-02-03 Sociale innovatie en flow
2014-01-09 Praktijkboek Veranderdiagnose: een alternatief voor 80% mislukte veranderingen
2013-12-09 Duurzame inzetbaarheid: ieders verantwoordelijkheid
2013-10-30 De berijder, de olifant en het pad
2013-10-02 De opmars van de neurologie
2013-06-24 De kunst van het paradoxale leven
2013-05-06 Omgaan met onzekerheid. Over Mediocristan en Extremistan
2013-04-23 De moed tot waarheid
2013-04-08 Misstanden bij de VU
2013-03-11 De invloed van levensomstandigheden op individuele waarden
2013-02-25 Organisatieontwikkeling door persoonlijke ambitie
2013-02-01 De economie van goed en kwaad
2013-01-04 Invloed in tijden van verandering
2012-12-17 Wie ben ik om zijn gezag in twijfel te trekken?
2012-12-01 De liefde-haat-verhouding van organisaties met hun hero´sche leiders
2012-11-21 Imitatiegedrag
2018-11-23 The set up to fail syndrome
2012-10-24 Meer doen met minder
2012-10-24 Talentontwikkeling en gezond verstand
2012-07-11 Naar een MD programma Nieuwe Stijl


© 2019 pderoode.com