Peter de Roode - Advies & Consultancy | Organisatie advies en management trainingen 
Ik wil me graag abonneren op de nieuwsbrief van Peter de Roode

Blog


2013-06-24 De kunst van het paradoxale leven

In zijn nieuwe boek ‘De kunst van het paradoxale leven’ zet auteur, consultant en filosoof Ivo Brughmans uiteen dat het of-of-denken ons niet veel verder brengt en dat dit perspectief ingewisseld dient te worden voor het zogenaamde ‘en-en-denken’. Zie voor verdere informatie over dit boek de website van de auteur: www.dekunstvanhetparadoxaleleven.com

Het ‘of-of-denken’ is misschien wel een van de hardnekkigste kenmerken van de menselijke natuur. Grootheden als Heraclitus, Nietzsche en Jung maakten zich er ook aan ‘schuldig’ dus we zijn in goed gezelschap. Van iets recenter datum is de invloed van het denken van econoom Michael Porter. Ondanks dat ik vermoed dat veel mensen zijn werk niet gelezen hebben, kennen velen wel de strekking van zijn werk. Deze econoom beweerde in de jaren 80 en 90 dat organisaties een keuze moeten maken voor een strategie. Hij onderscheidde er drie: Differentiatiestrategie. Bij deze strategie creëert de producent een uniek en superieur beeld van het product. De tweede strategie is de Focusstrategie. Hierbij richt het bedrijf zich op een bepaalde doelgroep of marktsegment om beter in te kunnen spelen op de behoeften van de consument.  De derde strategie is de Lage kosten strategie. Bij deze strategie tracht de onderneming concurrenten voor te blijven door een verkoopprijs aan te bieden die minimaal gelijk of lager is. Porter zijn stelling was dat je een keuze moest maken voor een van de strategieën. Want wie zich richt op alles loopt vast (‘Stuck in te middle’).

We herkennen zo goed wat Porter bedoelde. Maar is het anno 2013 nog een goed advies? Ik denk het niet. In ‘De kunst van het paradoxale leven’ betoogt Brughmans dat het ‘of-of-denken’ organisaties veel problemen brengt. De vraag doet zich dan voor: “Waarom blijven ze er dan mee door gaan?” Omdat het een gevoel van eenvoud, duidelijkheid, zekerheid, structuur en controle geeft. Nederlandse winkeliers kunnen daar over meepraten. Het valt ze zwaar om een ander perspectief in te nemen. Cijfers van winkelprofessor Cor Molenaar wijzen uit dat 50% van de Nederlandse winkels geen winst maakt. Ze richten zich vooral op een lage kosten strategie en bijbehorende acties. De trieste voorspelling is dat binnen tien jaar een derde tot de helft van de winkels verdwijnt. Het blijft dus niet bij het faillissement van de Free Record Shop.  

De kunst van het paradoxale denken is dat we uitersten of extremen niet langer moeten uitsluiten. Brughmans verwoordt dat heel fraai: “We moeten tegenstellingen bij elkaar brengen zonder hun verschillen te willen opheffen”. We hebben het dan over het thema ‘diversiteit’. Niet alleen maar een bedrijfskundig thema maar ook een HR-thema: het benutten van complementaire vaardigheden. Maar diversiteit gaat niet vanzelf. Een aantal randvoorden dienen ingevuld te worden. Brughmans geeft meerdere voorbeelden maar één randvoorwaarde wil ik u niet onthouden: diversiteit als een competentie van medewerkers. Dat wil zeggen dat medewerkers open staan voor andere standpunten, zich kunnen verplaatsen in tegenpolen en zichzelf daarin ook leren herkennen. Maar daarin schuilt de grote organisatieparadox: Veel organisaties belijden diversiteit met hun mond, en kiezen in hun gedrag voor een uniformiteit (lees: gedrag dat gericht is op: eenvoud, duidelijkheid, zekerheid, structuur en controle. Dat is pas ‘Stuck in the middle’.

 
Eerdere posts

2019-01-30 Feitenkennis
2018-12-31 Het verhaal van je leven (boekrecensie)
2018-11-02 Talent versus volharding
2018-05-18 Reflecties bij een Action Learning leergang
2018-01-27 Prochaska en fasen van gedragsverandering
2017-10-04 Joseph Campbell
2017-09-10 Alleen voor vrouwen: de weg van de heldin
2017-05-07 Veranderen als denkhouding en de invloed van de Stoïcijnen
2017-02-13 Eigenaarschap en de reis van de held
2016-11-21 Kijken naar kunst maakt ons reflectiever
2016-06-27 Veranderkundige observaties bij de Brexit
2016-03-22 Alphabet: documentaire over verkeerde aannames
2016-02-06 Over kathedralen bouwen en stenen sjouwen
2016-01-18 Theatervoorstellingen in organisaties
2015-12-15 Samenwerken tussen organisaties is als wonen in het buitenland
2015-11-24 Positieve organisaties en tweetaligheid
2015-09-27 Over de Why en betekenis.
2015-04-22 Jobcrafting: naar een betere baan zonder weg te gaan
2015-04-01 Morele verontwaardiging
2015-03-06 Democratie, inspraak en de metafoor van de koekjesfabriek.
2015-02-11 De zichzelfwegcijferende gever
2018-11-23 In gesprek over geen tijd hebben
2014-10-30 Het braafste jongetje van de klas en single loop learning
2014-10-20 Arthur Gotlieb, de NZa en de rol van HRM
2014-09-14 Faciliteren van intrinsieke motivatie
2014-09-01 In dialoog treden
2014-06-09 Jezelf zijn
2014-04-14 Nieuw boek: De interne veranderaar
2014-03-05 Waarom de traditionele compliance-aanpak niet werkt en aanzet voor een alternatieve aanpak
2018-11-23 Leren en presteren
2014-02-03 Sociale innovatie en flow
2014-01-09 Praktijkboek Veranderdiagnose: een alternatief voor 80% mislukte veranderingen
2013-12-09 Duurzame inzetbaarheid: ieders verantwoordelijkheid
2013-10-30 De berijder, de olifant en het pad
2013-10-02 De opmars van de neurologie
2013-06-24 De kunst van het paradoxale leven
2013-05-06 Omgaan met onzekerheid. Over Mediocristan en Extremistan
2013-04-23 De moed tot waarheid
2013-04-08 Misstanden bij de VU
2013-03-11 De invloed van levensomstandigheden op individuele waarden
2013-02-25 Organisatieontwikkeling door persoonlijke ambitie
2013-02-01 De economie van goed en kwaad
2013-01-04 Invloed in tijden van verandering
2012-12-17 Wie ben ik om zijn gezag in twijfel te trekken?
2012-12-01 De liefde-haat-verhouding van organisaties met hun hero´sche leiders
2012-11-21 Imitatiegedrag
2018-11-23 The set up to fail syndrome
2012-10-24 Meer doen met minder
2012-10-24 Talentontwikkeling en gezond verstand
2012-07-11 Naar een MD programma Nieuwe Stijl


© 2019 pderoode.com