Peter de Roode - Advies & Consultancy | Organisatie advies en management trainingen 
Ik wil me graag abonneren op de nieuwsbrief van Peter de Roode

Blog


2012-12-17 Wie ben ik om zijn gezag in twijfel te trekken?

Ooit was ik op een verjaardag waar een vrouw naar het merk wijn vroeg dat ze op dat moment dronk. De broer van de gastheer antwoordde direct en zelfverzekerd en meldde een deftige Franse wijnsoort. Er werden geen verdere vragen gesteld en de verjaardag was bijna afgelopen en alle gasten waren inmiddels naar huis. De jarige, onze vriend, en diens broer waren als enigen nog aanwezig toen de broer zich liet ontvallen dat hij die naam van de wijn maar gewoon verzonnen had. “Als je dat een beetje zelfverzekerd zegt, gelooft iedereen je”.

Ik moet nog vaak aan dit voorval denken. Dit wijnvoorbeeld illustreert dat indien mensen over onvoldoende kennis beschikken, zij niet snel geneigd zijn het antwoord ter discussie te stellen. Ernstiger is de situatie wanneer mensen wél over voldoende kennis beschikken maar desondanks besluiten hun mond te houden. Zo bleek dat bemanningsleden van vliegtuigen niet bereid waren hun zelfverzekerde managers tegen te spreken. Zelfs niet als ze het vliegtuig hadden kunnen redden. Er ontstond als snel een houding van: “Wie ben ik om zijn gezag in twijfel te trekken?”
Een dergelijk voorval is helaas niet alleen voorbehouden aan de luchtvaart. Ze komt ook voor in ziekenhuizen, woningcorporaties, scholen en al die andere organisaties die niet recentelijk in het nieuws stonden.

Er is moed voor nodig om bepaalde zaken aan de orde te stellen in organisaties. Stel dat je een denkbeeldige lijn in een organisatie zou trekken: aan de linkerkant staan de mensen die de moed niet op durven te brengen om een belangrijk vraagstuk naar voren te brengen. Aan de rechterkant staan de mensen die wel moed vertonen. Hoe groot is dit laatste percentage in uw organisatie? Heel laag waarschijnlijk. Vroeger was moed de enige kwaliteit om te overleven. Tegenwoordig lijkt het eerder een uitzondering. Maar zonder moed is niets veilig. Leven in angst is geen leven. Of zoals Martin Luther King het verwoordde: “Ons leven loopt ten einde op de dag dat we zwijgen over dingen die ertoe doen”. Toch hebben we het hier niet over. Onlangs werd namelijk bekend dat het ziekteverzuim in Nederlandse organisaties ‘dramatisch’ was gedaald. Het kwam er op neer dat mensen die ziek waren toch besloten naar het werk te gaan uit angst voor mogelijk baanverlies. Noch ziekteverzuim, noch baanverlies zijn hier de leidende thema’s maar wel de angst om dingen bespreekbaar te maken. Als organisaties falen hoef je vaak niet ver te zoeken: het tonen van moed en karakter op belangrijke beslismomenten is vaak ver te zoeken.

Het goede nieuws is dat moed is aan te leren, stelt Gus Lee in zijn boek ‘Courage’. Moed is volgens hem een aangeleerde vaardigheid. Het lijkt van belang dat organisaties helpen hun medewerkers bewust te maken van hun drie opties:  
- weggaan
- zich uitspreken
- loyaal zijn
Maar er lijkt veel moed voor nodig om dat bespreekbaar te maken.
Eerdere posts

2019-01-30 Feitenkennis
2018-12-31 Het verhaal van je leven (boekrecensie)
2018-11-02 Talent versus volharding
2018-05-18 Reflecties bij een Action Learning leergang
2018-01-27 Prochaska en fasen van gedragsverandering
2017-10-04 Joseph Campbell
2017-09-10 Alleen voor vrouwen: de weg van de heldin
2017-05-07 Veranderen als denkhouding en de invloed van de Stoïcijnen
2017-02-13 Eigenaarschap en de reis van de held
2016-11-21 Kijken naar kunst maakt ons reflectiever
2016-06-27 Veranderkundige observaties bij de Brexit
2016-03-22 Alphabet: documentaire over verkeerde aannames
2016-02-06 Over kathedralen bouwen en stenen sjouwen
2016-01-18 Theatervoorstellingen in organisaties
2015-12-15 Samenwerken tussen organisaties is als wonen in het buitenland
2015-11-24 Positieve organisaties en tweetaligheid
2015-09-27 Over de Why en betekenis.
2015-04-22 Jobcrafting: naar een betere baan zonder weg te gaan
2015-04-01 Morele verontwaardiging
2015-03-06 Democratie, inspraak en de metafoor van de koekjesfabriek.
2015-02-11 De zichzelfwegcijferende gever
2018-11-23 In gesprek over geen tijd hebben
2014-10-30 Het braafste jongetje van de klas en single loop learning
2014-10-20 Arthur Gotlieb, de NZa en de rol van HRM
2014-09-14 Faciliteren van intrinsieke motivatie
2014-09-01 In dialoog treden
2014-06-09 Jezelf zijn
2014-04-14 Nieuw boek: De interne veranderaar
2014-03-05 Waarom de traditionele compliance-aanpak niet werkt en aanzet voor een alternatieve aanpak
2018-11-23 Leren en presteren
2014-02-03 Sociale innovatie en flow
2014-01-09 Praktijkboek Veranderdiagnose: een alternatief voor 80% mislukte veranderingen
2013-12-09 Duurzame inzetbaarheid: ieders verantwoordelijkheid
2013-10-30 De berijder, de olifant en het pad
2013-10-02 De opmars van de neurologie
2013-06-24 De kunst van het paradoxale leven
2013-05-06 Omgaan met onzekerheid. Over Mediocristan en Extremistan
2013-04-23 De moed tot waarheid
2013-04-08 Misstanden bij de VU
2013-03-11 De invloed van levensomstandigheden op individuele waarden
2013-02-25 Organisatieontwikkeling door persoonlijke ambitie
2013-02-01 De economie van goed en kwaad
2013-01-04 Invloed in tijden van verandering
2012-12-17 Wie ben ik om zijn gezag in twijfel te trekken?
2012-12-01 De liefde-haat-verhouding van organisaties met hun hero´sche leiders
2012-11-21 Imitatiegedrag
2018-11-23 The set up to fail syndrome
2012-10-24 Meer doen met minder
2012-10-24 Talentontwikkeling en gezond verstand
2012-07-11 Naar een MD programma Nieuwe Stijl


© 2019 pderoode.com