Peter de Roode - Advies & Consultancy | Organisatie advies en management trainingen 
Ik wil me graag abonneren op de nieuwsbrief van Peter de Roode

Blog


2012-11-21 Imitatiegedrag

Onze supermarkt de Vomar houdt vandaag een feestelijke grand-re-opening van haar volledig gerestylde vestiging. Het dorp kan er niet omheen, hier is iets geweldigs aan de hand: ballonnen en andere versieringen tot buiten het winkelcentrum maken duidelijk dat er iets te vieren valt. Weliswaar ontbreekt een optocht maar de winkeldrukte is er niet minder om. Vomar gefeliciteerd! Maar waarmee? Niet met het feit dat mijn boodschappenbriefje niet langer van toepassing is (ik schrijf de boodschappen op een briefje in volgorde van de schappen die ik tegenkom in de winkel zodat ik zo snel mogelijk weer naar huis kan) want alles staat op een andere plek. Maar wel met het feit dat dat de Vomar ergens bij wil horen. Of anders gezegd: niet alleen wil blijven staan. Als lezer moet u weten dat bij ons in de buurt alle supermarkten inmiddels een soortgelijke verbouwing achter de rug hebben en dat aan het schaamteloze kopieergedrag nog steeds geen einde is gekomen.  

Waar komt dit vandaan, dat ‘elkaar nadoen’? Laat ik helder zijn: dat is iets van alle tijden. In de psychologie is er een vorm van leren die ‘role-modelling’ wordt genoemd: je leert door vaardigheden van anderen zo goed mogelijk na te doen. Vaardigheden waarover je voorheen niet beschikte of die je niet goed beheerste. Met role-modelling is niets mis, het is nog steeds een krachtige vorm van leren. Maar de Vomar - en vele organisaties met haar- zijn bepaald niet bezig met role modelling. Ze zullen immers niet toegeven dat ze ‘de buren’ flink in de gaten houden. Integendeel, ze zullen beweren dat ze hun eigen strategie hebben. Organisaties laten zich graag voorstaan dat ze naar voorbeeld van econoom Michael Porter een ‘differentiatie strategie’ hanteren. Dat wil zeggen dat een onderneming een uniek product creëert voor de klant en zich zo op die manier differentieert van de concurrent.  

Maar in plaats van differentieren kopiëren organisaties steeds meer van elkaar, soms op directe wijze dan weer indirect via een adviesbureau dat hen assisteert. Talloze organisaties hebben dezelfde kerncompetenties zoals: resultaatgerichtheid, klantgericht en samenwerken of beschikken over dezelfde kernwaarden: eerlijkheid, betrouwbaarheid en loyaliteit. Daarnaast is er weinig variatie te ontdekken in de gehanteerde strategieën: veel strategieën zijn gericht op kostenbesparingen. Operational Excellence en lean vieren hoogtij en creativiteit lijkt verder weg dan ooit. Maar differentiatie zonder creativiteit is ‘meer van hetzelfde’ stelt hoogleraar Moon in haar boek ‘Anders’. Het levert volgens haar producten op die de klanttevredenheid nauwelijks verbetert.  

Het opstellen van strategie lijkt niet alleen te gaan over bedrijfskunde of over marketing, het gaat vooral over psychologie. De angst die in veel managementteams aanwezig moet zijn om van de gebaande paden af te wijken, is voelbaar. De wijze waarop we over differentiatie denken is niet goed, aldus Moon. We beginnen volgens haar met oordelen waardoor het brainstormen bepaald niet ‘open’ verloopt. We neigen er naar te blijven herhalen waar we eerder succes mee hadden of wat de concurrent goed afging. Dat durven onderkennen in combinatie met het ontwikkelen van een eigen nieuwe manier van denken gebaseerd op luisteren, waarnemen, in dialoog treden en betekenis geven, zou échte differentiatie moeten opleveren en niet het zoveelste bronwatertje in de schappen.
Durft u het aan?
Eerdere posts

2019-01-30 Feitenkennis
2018-12-31 Het verhaal van je leven (boekrecensie)
2018-11-02 Talent versus volharding
2018-05-18 Reflecties bij een Action Learning leergang
2018-01-27 Prochaska en fasen van gedragsverandering
2017-10-04 Joseph Campbell
2017-09-10 Alleen voor vrouwen: de weg van de heldin
2017-05-07 Veranderen als denkhouding en de invloed van de Stoïcijnen
2017-02-13 Eigenaarschap en de reis van de held
2016-11-21 Kijken naar kunst maakt ons reflectiever
2016-06-27 Veranderkundige observaties bij de Brexit
2016-03-22 Alphabet: documentaire over verkeerde aannames
2016-02-06 Over kathedralen bouwen en stenen sjouwen
2016-01-18 Theatervoorstellingen in organisaties
2015-12-15 Samenwerken tussen organisaties is als wonen in het buitenland
2015-11-24 Positieve organisaties en tweetaligheid
2015-09-27 Over de Why en betekenis.
2015-04-22 Jobcrafting: naar een betere baan zonder weg te gaan
2015-04-01 Morele verontwaardiging
2015-03-06 Democratie, inspraak en de metafoor van de koekjesfabriek.
2015-02-11 De zichzelfwegcijferende gever
2018-11-23 In gesprek over geen tijd hebben
2014-10-30 Het braafste jongetje van de klas en single loop learning
2014-10-20 Arthur Gotlieb, de NZa en de rol van HRM
2014-09-14 Faciliteren van intrinsieke motivatie
2014-09-01 In dialoog treden
2014-06-09 Jezelf zijn
2014-04-14 Nieuw boek: De interne veranderaar
2014-03-05 Waarom de traditionele compliance-aanpak niet werkt en aanzet voor een alternatieve aanpak
2018-11-23 Leren en presteren
2014-02-03 Sociale innovatie en flow
2014-01-09 Praktijkboek Veranderdiagnose: een alternatief voor 80% mislukte veranderingen
2013-12-09 Duurzame inzetbaarheid: ieders verantwoordelijkheid
2013-10-30 De berijder, de olifant en het pad
2013-10-02 De opmars van de neurologie
2013-06-24 De kunst van het paradoxale leven
2013-05-06 Omgaan met onzekerheid. Over Mediocristan en Extremistan
2013-04-23 De moed tot waarheid
2013-04-08 Misstanden bij de VU
2013-03-11 De invloed van levensomstandigheden op individuele waarden
2013-02-25 Organisatieontwikkeling door persoonlijke ambitie
2013-02-01 De economie van goed en kwaad
2013-01-04 Invloed in tijden van verandering
2012-12-17 Wie ben ik om zijn gezag in twijfel te trekken?
2012-12-01 De liefde-haat-verhouding van organisaties met hun hero´sche leiders
2012-11-21 Imitatiegedrag
2018-11-23 The set up to fail syndrome
2012-10-24 Meer doen met minder
2012-10-24 Talentontwikkeling en gezond verstand
2012-07-11 Naar een MD programma Nieuwe Stijl


© 2019 pderoode.com