Peter de Roode - Advies & Consultancy | Organisatie advies en management trainingen 
Ik wil me graag abonneren op de nieuwsbrief van Peter de Roode

Blog


2012-10-24 Meer doen met minder

Zomaar een berichtje uit de krant gelezen: “Kennemer Gasthuis schrapt 250 banen.  Gedwongen ontslagen zijn volgens de directie niet uitgesloten. Het schrappen van de banen maakt deel uit van een grote reorganisatie. Er zal meer gedaan moeten worden met minder”.
Ik vroeg me af wat met die laatste zin bedoeld zou worden. Ik legde die vraag afgelopen vrijdag aan mijn MBA studenten voor. Zij meenden dat het ging over het verbeteren van zowel de efficiency als de effectiviteit. Dan zouden we eruit moeten zijn: want als we ‘efficiency’ omschrijven als: het inzetten van zo min mogelijk middelen en ‘effectiviteit’  als de goede dingen doen, dan zouden we dus kunnen stellen: met zo min mogelijk middelen je doelen realiseren. Of metaforisch uitgedrukt: de snelste of kortste route naar het doel én dat doel raken.

Naar alle waarschijnlijkheid zijn de verwachtingen dus van de directie van het Kennemer Gasthuis dat ze met minder mensen meer kwaliteit kunnen leveren.  Hoe gaan ze dat doen, kun je je afvragen? Twee typen antwoorden dringen zich op: harder werken of slimmer werken. Mensen die harder moeten werken blijven voornamelijk hetzelfde werk doen alleen in een hoger tempo of maken eenvoudigweg meer uren. Harder werken betekent niet dat je je afvraagt of je de goede dingen doet, je probeert zoveel mogelijk werk te verstouwen. Veel is goed. Branden blussen. Wie hard werkt, vraagt zich niet af hoe de brand is ontstaan of waar de werkdruk vandaan komt. Daar heb je immers geen tijd voor. Hard werken kan uitmonden in een ratrace: steeds sneller totdat het niet meer gaat. Burnout, stress en langdurig ziekte zijn daarvan de verschijnselen. Een tweede en ander antwoord is: slimmer werken. Dit antwoord spreekt in menig organisatie tot de verbeelding. Slim werken wordt vaak in één adem genoemd met het begrip ‘synergie’. U weet wel dat begrip waarover iedereen meteen roept: 1+1= 3. Maar als we meer willen doen met minder mensen en we willen dat realiseren met slimmer werken dan is het reëel te veronderstellen dat de synergieteller niet direct  op 1+ 1 = 3 is staat, maar waarschijnlijk eronder. Er is ook zoiets als 1+1 = 2 . Ik noem dat ‘Ontbrekende synergie’. Iedereen is op zijn taak gericht en van samenwerking is niet of nauwelijks sprake. De taken worden daarentegen goed uitgevoerd.

Daarnaast is er ook 1+1= -1. Er is ‘Negatieve synergie’. U weet wel, afdelingen waar spelletjes gespeeld worden, waar mensen elkaar niet vertrouwen en medewerkers individueel aan het overleven zijn.
Een klein onderzoekje van mij onder ruim 250 mensen geeft aan dat van de drie synergieniveaus
1+1 = 2 het meeste voorkomt. Het gevaar van deze vorm van synergie is, zo vertelden
mensen
mij,  dat indien zich een grote verandering voordoet het gevaar ontstaat dat een organisatie of een afdeling afglijdt naar 1+1=-1. Hun routines lopen immers spaak.  
Anders gezegd: organisaties die de kenmerken hebben van ontbrekende synergie (1+1=2) zullen bij een grote verandering zoals een reorganisatie eerder afglijden naar negatieve synergie (1+1=-1) dan zich te ontwikkelen naar positieve synergie (1+1=3). Kenmerkend voor 1+1= 3 is de gerichtheid op de ander. Hoe mooi dat ook klinkt, het is bepaald niet gemakkelijk om daar vorm en inhoud aan te geven in een steeds individualistischer wordende maatschappij.
Ik wens de directie van het Kennemer Gasthuis dan ook veel wijsheid toe in het streven naar ‘meer doen met minder’, al was het alleen maar omdat ik er nog steeds patiënt ben.
Eerdere posts

2019-01-30 Feitenkennis
2018-12-31 Het verhaal van je leven (boekrecensie)
2018-11-02 Talent versus volharding
2018-05-18 Reflecties bij een Action Learning leergang
2018-01-27 Prochaska en fasen van gedragsverandering
2017-10-04 Joseph Campbell
2017-09-10 Alleen voor vrouwen: de weg van de heldin
2017-05-07 Veranderen als denkhouding en de invloed van de Stoïcijnen
2017-02-13 Eigenaarschap en de reis van de held
2016-11-21 Kijken naar kunst maakt ons reflectiever
2016-06-27 Veranderkundige observaties bij de Brexit
2016-03-22 Alphabet: documentaire over verkeerde aannames
2016-02-06 Over kathedralen bouwen en stenen sjouwen
2016-01-18 Theatervoorstellingen in organisaties
2015-12-15 Samenwerken tussen organisaties is als wonen in het buitenland
2015-11-24 Positieve organisaties en tweetaligheid
2015-09-27 Over de Why en betekenis.
2015-04-22 Jobcrafting: naar een betere baan zonder weg te gaan
2015-04-01 Morele verontwaardiging
2015-03-06 Democratie, inspraak en de metafoor van de koekjesfabriek.
2015-02-11 De zichzelfwegcijferende gever
2018-11-23 In gesprek over geen tijd hebben
2014-10-30 Het braafste jongetje van de klas en single loop learning
2014-10-20 Arthur Gotlieb, de NZa en de rol van HRM
2014-09-14 Faciliteren van intrinsieke motivatie
2014-09-01 In dialoog treden
2014-06-09 Jezelf zijn
2014-04-14 Nieuw boek: De interne veranderaar
2014-03-05 Waarom de traditionele compliance-aanpak niet werkt en aanzet voor een alternatieve aanpak
2018-11-23 Leren en presteren
2014-02-03 Sociale innovatie en flow
2014-01-09 Praktijkboek Veranderdiagnose: een alternatief voor 80% mislukte veranderingen
2013-12-09 Duurzame inzetbaarheid: ieders verantwoordelijkheid
2013-10-30 De berijder, de olifant en het pad
2013-10-02 De opmars van de neurologie
2013-06-24 De kunst van het paradoxale leven
2013-05-06 Omgaan met onzekerheid. Over Mediocristan en Extremistan
2013-04-23 De moed tot waarheid
2013-04-08 Misstanden bij de VU
2013-03-11 De invloed van levensomstandigheden op individuele waarden
2013-02-25 Organisatieontwikkeling door persoonlijke ambitie
2013-02-01 De economie van goed en kwaad
2013-01-04 Invloed in tijden van verandering
2012-12-17 Wie ben ik om zijn gezag in twijfel te trekken?
2012-12-01 De liefde-haat-verhouding van organisaties met hun hero´sche leiders
2012-11-21 Imitatiegedrag
2018-11-23 The set up to fail syndrome
2012-10-24 Meer doen met minder
2012-10-24 Talentontwikkeling en gezond verstand
2012-07-11 Naar een MD programma Nieuwe Stijl


© 2019 pderoode.com