Peter de Roode - Advies & Consultancy | Organisatie advies en management trainingen 
Ik wil me graag abonneren op de nieuwsbrief van Peter de Roode

Blog


2012-10-24 Talentontwikkeling en gezond verstand

Vandaag  (19 sept. )werd ik in opdracht van Uitzendbureau ASA geïnterviewd over het onderwerp talentontwikkeling, met name voor Young Professionals. Ik vroeg me van tevoren af of ik daar iets verstandigs over zou kunnen zeggen en zo ja of ik niet alles zou herhalen wat allang en breed bekend is.  Nadat ik mezelf ‘ja’ had horen zeggen op het telefonisch verzoek van ASA, bereidde ik me voor. Ja, er is veel literatuur over geschreven en nee het bracht me niet veel verder. Ik stelde me zelf de vraag wat een gemiddelde organisatie zou willen weten op het gebied van talent. Het werd me snel duidelijk dat ik dan niet geïnteresseerd zou zijn in allerlei definities van het begrip talent en ook niet in de vraag of talent al dan niet is aangeboren. Ik zou ook niet geïnteresseerd zijn in allerlei beheersmatige zaken ingeleid met de vraag: “Wie beschikt over welke talenten?”. Want: hoe meet je dat? En: wie meet dat en hoe betrouwbaar is dat? Daarmee wordt het weer quasi-wetenschap en we hebben gezien hoe dat afliep met competentiemanagement: te veel, te ingewikkeld (er bestaan meer dan 50 definities van competentiemanagement!) en te beheersmatig. Geen medewerker, laat staan een klant is hier iets wijzer van geworden.  En dan nu ‘talentontwikkeling’. Wanneer organisaties dat op dezelfde wijze aanpakken als competentiemanagement dan laat het resultaat zich gemakkelijk raden. Maar stel, zo vroeg ik me af, dat er managers zijn die oprecht geïnteresseerd zijn in hun mensen en nieuwsgierig zijn naar hun talenten.  In dat geval zou mijn belangstellende vraag zijn: “Hoe organiseer ik dat als manager?”

Ik stapte inmiddels restaurant Brinkman binnen op de Haarlemse Grote Markt en begroette de journalist. Hij vertelde dat ASA onderzoek had laten doen door de Universiteit van Maastricht om o.a. uit te zoeken hoe organisaties het best kunnen omgaan met de talenten van mensen.” Maar”, zei de journalist, “ik vertel pas op het eind wat er uit het onderzoek is uitgekomen”. Moest ik toch alles zelf bedenken. Als snel werd me de vraag voorgelegd: “Vindt u (inderdaad: hij zei ‘u’) dat organisaties met een kleine groep talentvolle mensen moet werken of moeten alle mensen de gelegenheid krijgen hun talenten te ontplooien?” Wat een gemakkelijke vraag, dacht ik nog. Er kwamen nog veel meer gemakkelijke vragen en na een uur zat het interview erop.  “U zit helemaal op dezelfde lijn als de resultaten uit het onderzoek van de universiteit”, zei de journalist. En dat is fijn te horen omdat gezond verstand op dit onderwerp dus blijkbaar loont.  Een paar gezond verstand tips:- talent wordt bepaald door de situatie en context. Het is dus niet statisch.  - begin in talentprogramma’s dus altijd bij de context- bied mensen voldoende ruimte voor eigen inbreng- leer managers in gesprek te gaan met hun mensen om talenten in gesprek te ontdekken- mensen met een duidelijk talent hebben een onafhankelijk oordeel: ze hebben een visie, houden daaraan vast en durven in te gaan tegen de grote groep.  Ik wens u veel gezond verstand toe.

 
Eerdere posts

2019-01-30 Feitenkennis
2018-12-31 Het verhaal van je leven (boekrecensie)
2018-11-02 Talent versus volharding
2018-05-18 Reflecties bij een Action Learning leergang
2018-01-27 Prochaska en fasen van gedragsverandering
2017-10-04 Joseph Campbell
2017-09-10 Alleen voor vrouwen: de weg van de heldin
2017-05-07 Veranderen als denkhouding en de invloed van de Stoïcijnen
2017-02-13 Eigenaarschap en de reis van de held
2016-11-21 Kijken naar kunst maakt ons reflectiever
2016-06-27 Veranderkundige observaties bij de Brexit
2016-03-22 Alphabet: documentaire over verkeerde aannames
2016-02-06 Over kathedralen bouwen en stenen sjouwen
2016-01-18 Theatervoorstellingen in organisaties
2015-12-15 Samenwerken tussen organisaties is als wonen in het buitenland
2015-11-24 Positieve organisaties en tweetaligheid
2015-09-27 Over de Why en betekenis.
2015-04-22 Jobcrafting: naar een betere baan zonder weg te gaan
2015-04-01 Morele verontwaardiging
2015-03-06 Democratie, inspraak en de metafoor van de koekjesfabriek.
2015-02-11 De zichzelfwegcijferende gever
2018-11-23 In gesprek over geen tijd hebben
2014-10-30 Het braafste jongetje van de klas en single loop learning
2014-10-20 Arthur Gotlieb, de NZa en de rol van HRM
2014-09-14 Faciliteren van intrinsieke motivatie
2014-09-01 In dialoog treden
2014-06-09 Jezelf zijn
2014-04-14 Nieuw boek: De interne veranderaar
2014-03-05 Waarom de traditionele compliance-aanpak niet werkt en aanzet voor een alternatieve aanpak
2018-11-23 Leren en presteren
2014-02-03 Sociale innovatie en flow
2014-01-09 Praktijkboek Veranderdiagnose: een alternatief voor 80% mislukte veranderingen
2013-12-09 Duurzame inzetbaarheid: ieders verantwoordelijkheid
2013-10-30 De berijder, de olifant en het pad
2013-10-02 De opmars van de neurologie
2013-06-24 De kunst van het paradoxale leven
2013-05-06 Omgaan met onzekerheid. Over Mediocristan en Extremistan
2013-04-23 De moed tot waarheid
2013-04-08 Misstanden bij de VU
2013-03-11 De invloed van levensomstandigheden op individuele waarden
2013-02-25 Organisatieontwikkeling door persoonlijke ambitie
2013-02-01 De economie van goed en kwaad
2013-01-04 Invloed in tijden van verandering
2012-12-17 Wie ben ik om zijn gezag in twijfel te trekken?
2012-12-01 De liefde-haat-verhouding van organisaties met hun hero´sche leiders
2012-11-21 Imitatiegedrag
2018-11-23 The set up to fail syndrome
2012-10-24 Meer doen met minder
2012-10-24 Talentontwikkeling en gezond verstand
2012-07-11 Naar een MD programma Nieuwe Stijl


© 2019 pderoode.com