Ik wil me graag abonneren op de nieuwsbrief van Peter de Roode

In Company Training


Managen van kennis
Wie van de boom der kennis heeft gegeten, wie dus weet, heeft haar onschuld verloren - Ton Korver

Uit de Kenniseconomie Monitor van 2003 blijkt dat Nederland de slag aan het verliezen is op het gebied van innovatie, groei en arbeidsproductiviteit. We zouden te veel praten en te weinig doen. Ondanks het feit dat Nederland haar vooraanstaande positie kwijtraakt als kennisland in Europa, is er geen discussie over de opvatting dat de enige duurzame voorsprong van een organisatie voortkomt uit hetgeen wat men gezamenlijk weet, hoe effectief men daar gebruik van maakt en hoe gemakkelijk men nieuwe kennis verwerft.

Kennismanagement is een must, hoe dan ook. Hoe organisaties dit vorm moeten geven blijkt daarentegen geen sinecure. Zo worden er door organisaties nog veel dure fouten gemaakt door kennis te veronachtzamen: medewerkers die vertrekken, blijken over unieke kennis te bezitten die daardoor verloren gaat voor de organisatie. Het enige voordeel van de afslankoperaties van vandaag de dag is dat kennis meer in de belangstelling is komen te staan: organisaties zijn de waarde pas gaan inzien toen het weg was. Blijkbaar ontbreekt het organisaties aan een geïntegreerd kader om van praten tot actie te komen. In deze training wordt de aanzet gemaakt om tot gerichte actie te komen op het gebied van het managen van kennis.

Doelgroep
P&O Managers, MD Managers, Opleiding Managers en diverse andere functionarissen die verantwoordelijk zijn voor beheer en ontwikkeling van kennis in hun organisatie.

Resultaat
Op het eind van deze cursus heeft u aan de hand van het aangereikte geïntegreerde kader actiepunten geïdentificeerd die voor uw organisatie van belang zijn om (verdere) stappen te zetten met kennismanagement. Tevens heeft u een begin gemaakt met de invulling van een kenniskaart voor uw eigen organisatie en heeft u stappen geformuleerd voor de implementatie ervan.

Duur
1 dag

Onderwerpen
 • Verschillende soorten kennis
 • Welke kennis moet eigenlijk gemanaged worden?
 • De kenniswerker en zijn manager nader getypeerd
 • Organisatorische randvoorwaarden voor succesvol kennismanagement
 • Bouwstenen van kennismanagement
 • Struikelblokken bij kennismanagement
 • Opzet en uitvoering van een kenniskaart
 • Waar dienen organisaties rekening mee te houden bij het overdragen van kennis?
 • De rol van de organisatiecultuur bij kennismanagement
 • Over het lekken van kennis in organisaties en wanneer dit een probleem vormt
 • De veranderende rol van beheersing bij de overgang van bureaucratie naar infocratie
 • De aansluiting van kennismanagement met ICT

Werkwijze
In deze training wordt allereerst een beeld geschetst van het ontstaan en het belang van kennismanagement. Vervolgens wordt u in de gelegenheid gesteld uw eigen organisatie te duiden. Verschillende inzichten en instrumenten worden aangereikt om actiepunten te identificeren.

Veel aandacht zal worden besteed aan de opzet van een kenniskaart. Deze wordt in tweetallen gemaakt en uiteindelijk teruggekoppeld in de grote groep. De trainer zal daarbij zijn expertise met de kenniskaart die hij heeft opgedaan bij meerdere organisaties in praktische adviezen aan u meegeven. Tot slot wordt aandacht besteed aan de invoering van een dergelijke kenniskaart.

 

In Company Trainingen


© 2019 pderoode.com