Ik wil me graag abonneren op de nieuwsbrief van Peter de Roode

In Company Training


Optimaliseren van managementvaardigheden
Menig machtig leider heeft verkeerde beslissingen, met stijl en kracht genomen, overleefd, maar slechts enkelen overleefden aarzelende beslissingen. - Desmond Morris

Managers zijn vaak kortstondig met veel activiteiten bezig. Studies wezen uit dat voorlieden 583 activiteiten vertoonden per shift, hetgeen neerkomt op één activiteit in 48 seconden. Dat zet te denken. Observaties toonden aan dat managers in deze veelheid aan activiteiten verschillende rollen innamen.

Wat hierbij van belang is voor de dagelijkse praktijk is of managers zich bewust zijn van deze rollen, ze één of meerdere voorkeursrollen hebben en of hun voorkeursrol matcht met de voorkeursrol van de eigen organisatie. Deze vragen vormen het centrale gedeelte van de tweedaagse training Optimaliseren van Managementvaardigheden.

Doelgroep
Managers die hun prestaties verder willen optimaliseren, middenkader leden die hun positie verder willen verstevigen, projectmanagers die hun projecten effectiever willen leiden en leidinggevenden en andere functionarissen die op de een of andere manier hun leidinggevende kwaliteiten verder willen

Resultaat
Na deze training beschikt u over een breed repertoire aan management vaardigheden dat u direct kunt toepassen in de praktijk. U heeft inzicht in uw eigen voorkeursrol(len) en heeft handvatten aangereikt gekregen om de overige rollen in de praktijk te brengen.

Duur
2 dagen

Onderwerpen
  • Uw eigen managementvaardigheden in kaart gebracht
  • Het gebruik van tegengestelde modellen: over de harde en zachte kant van management
  • Het concurrerend waardenkader: criteria voor effectiviteit
  • Acht verschillende managementrollen
  • Het kunnen identificeren van de dominante rollen van de eigen organisatie
  • Vaststellen van uw voorkeursstijl en kernvaardigheden
  • Oefening en praktijk
  • Integratie van de verschillende rollen
  • Matching met de eigen organisatie

Werkwijze
Allereerst stelt u vast aan de hand van een zelfbeoordelingstest in welke mate u de verschillende managementrollen beheerst en wat uw voorkeursrol is. Vervolgens schetst uw trainer het referentiekader waarin de verschillende managementrollen deel van uitmaken en licht elke rol uitvoerig toe. Oefeningen, rollenspellen en eigen ingebrachte praktijksituaties vormen het gereedschap waarmee u gaat werken om uw managementrepertoire te vergroten en verder te optimaliseren. Dit alles binnen de context van de eigen organisatie.

Verder zal aandacht worden besteed aan de dominante managementrollen binnen uw organisatie en de afstemming met uw eigen managementrollen.
Op het eind van de cursus stelt u uw persoonlijk actieplan (P.O.P.) op waarbij uw trainer u verder zal adviseren.

 

In Company Trainingen


© 2019 pderoode.com