Ik wil me graag abonneren op de nieuwsbrief van Peter de Roode

In Company Training


Leidinggeven aan veranderingen
Menselijk gedrag wordt niet rechtstreeks beïnvloed door structuur- en omgevingsfactoren, maar door de betekenis, de zin die zij aan dergelijke factoren geven. - F. Kluytmans

Stilstaan is achteruitgang. En veranderen: vooruitgang? Gelet op de permanente staat van verandering waarin bedrijven en onderwijsinstellingen verkeren, lijkt veranderen daadwerkelijk synoniem gesteld te worden met vooruitgang. Helaas blijkt dat veel veranderingen niet slagen. Bovendien wordt niet of nauwelijks geleerd van eerdere ervaringen. Veranderen lijkt daarmee een kunde, een vaardigheid waarbij het richten van de neuzen in dezelfde richting even belangrijk is als de richting zelf.

Managers blijken niet opgeleid te zijn om enthousiasme voor de verandering te creëren bij medewerkers en zo een gedeelde visie te bewerkstelligen. In deze cursus worden de essenties van verandermanagement behandeld aan de hand van vele praktijkervaringen voorzien van een stevige theoretische ondergrond.

Doelgroep
Directeuren, Leidinggevenden, Managers, Projectleiders en andere functionarissen die verantwoordelijk (zullen) zijn voor veranderingen in hun organisatie of onderwijsinstelling.

Resultaat
Op het eind van deze cursus bent u in staat vast te stellen welke rol u het best kan innemen als leidinggevende en welke competenties daaraan ten grondslag liggen. Tevens heeft u een overzicht gekregen van de factoren die wel en niet te beïnvloeden zijn en kunt u voor uw organisatie vaststellen in welke mate de organisatie fit is om een komende verandering te ondergaan en waar de mogelijke verbeterpunten zich bevinden in de organisatie.

Duur
2 dagen

Onderwerpen:
 • Soorten veranderingen: evolutie versus revolutie
 • Het interpreteren van veranderingssignalen
 • Kracht en zwakte van de regulatieve cyclus: Probleemstelling, diagnose, plan, ingreep en evaluatie
 • Effecten van het ´peacemeal syndrome´
 • Over slaag- en faalfactoren van veranderingen
 • Het concept van de Lerende Organisatie in relatie tot veranderen
 • Het delen van de visie
 • De rol van irrationele en toevallige factoren
 • Andere perspectieven: werken met metaforen
 • Verschil tussen interne en externe veranderkundigen
 • Competenties van de interne veranderkundige

Werkwijze
In deze cursus schetst de trainer de theoretische context van veranderingsmanagement. Uw eigen praktijk en uw eigen rol bij vroegere en lopende veranderingen zullen de basis vormen voor de verduidelijking van de theorie.
Aan hand van verschillende casussen en oefeningen krijgt u de gelegenheid vast te stellen tot welke nieuwe inzichten u komt met betrekking tot uw eigen activiteiten binnen uw organisatie op het gebied van een lopende of afgesloten verandering.

 

In Company Trainingen


© 2019 pderoode.com