Ik wil me graag abonneren op de nieuwsbrief van Peter de Roode

Even Voorstellen


Visie op organisatieontwikkeling
Mijn motto is: Het verbinden van de Onder- en Bovenstroom in organisaties. De lineaire en geplande werkelijkheid van de bovenstroom afstemmen op de menselijke emoties in de onderstroom. Deze thematiek is de laatste jaren alleen maar actueler geworden. Hoe ervoor te zorgen dat zakelijke doelen worden gerealiseerd én de menselijke aspecten voldoende aandacht krijgen? De energie en ambitie van mensen moeten borg staan voor een gezonde ontwikkeling. Hoe helpen we werknemers hun ambitie te ontdekken, deze om te zetten in plannen, uit te voeren en te volharden bij tegenslagen? Maar een organisatie vaart niet alleen wel bij het nastreven en het realiseren van persoonlijke ambities. Er moet daarnaast nog iets extra's zijn, iets gezamenlijks: het realiseren van een collectieve ambitie.

Het realiseren van een collectieve ambitie kan alleen maar tot stand komen in groepsverband. Om die reden zal de manager of leidinggevende moeten leren om zijn team als groep te benaderen. Hoe logisch dat ook klinkt dat is nog lang niet common sense. Wanneer organisaties dat principe durven te omarmen en met hun managers in de rol van facilitator, dan kan organisatieontwikkeling van binnenuit en door de eigen mensen worden ingevuld.

Een grote uitdaging waar organisaties en haar medewerkers zich de komende jaren voor geplaatst zien is de afstemming van persoonlijke ambities aan de collectieve ambitie van de organisatie. Wie zijn ambitie niet meer kwijt kan in zijn werk, verliest energie en zal vroeg of laat de organisatie gaan of moeten verlaten. We hebben geen banen meer voor het leven, geen garanties meer tot aan ons pensioen. Persoonlijke ontwikkeling door het realiseren van dingen waar je goed in bent en waaraan je betekenis wilt geven - je ambitie dus- wordt m.i. een groot goed. Daarin heeft iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen.

Organisatieontwikkeling was voorheen de optelsom van alle persoonlijke trainingen en cursussen die men volgde. Inmiddels weten we beter. Persoonlijke ontwikkeling is van groot belang maar is niet voldoende om de organisatie verder te helpen. Persoonlijke ontwikkeling dient afgestemd te worden op de ambities van de organisatie. De uitdaging voor elke organisatie zie ik dan ook om dat begrip "afstemmen" nader te concretiseren.

Wie ben ik?
 • Ik studeerde onderwijskunde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam met als specialisatie Bedrijfsopleidingen.
 • Als organisatieadviseur, consultant, trainer begeleid en adviseer ik profit en non-profit organisaties onder meer op het terrein van organisatie ontwikkeling, strategie, klantgerichtheid en omzetverbetering. Mijn passie is om mensen te helpen zichzelf te ontwikkelen, mijn specialisme is verandermanagement
 • Als voormalig docent, trainer, hoofd opleidingen, consultant, adviseur en business analist bij diverse organisaties heb ik een brede ervaring opgedaan die mij in staat stellen integraal te adviseren.
 • Ik heb diensten verricht voor onder meer de volgende klanten: Tatasteel, Promat, UWV, KMPM Meyenburg, Steinmetz de Compaan, Baanzicht Assen, Multimate, Gelderse Vallei ziekenhuis, McDonald‘s, Bijenkorf, PON, KLM Equipment Services (KES); KPN, ABN AMRO, Hema, Praxis, RAET, Price Waterhouse Coopers, ACAM, Gemeente Haarlem, ROC A12, Mondriaan College, Monsanto, Mexx Shoes, Naktuinbouw, Carmel College, Titus Brandsma College, Oostvaarderskliniek, VGN, Karakter..
 • Als docent ben ik verbonden aan twee Business Scholen:
  1. NCOI waarvoor ik diverse Post Bachelor opleidingen verzorg zoals: Bedrijfskunde, Organisatie en Leiderschap, strategisch opleiden en MBA Masterclasses zoals Strategisch HRM, Leiderschap cultuur en verandering, Personeelsmanagement en Persoonlijk Leiderschap.
  2. Business School Nederland (BSN) waar ik elke MBA open met de tweedaagse module De start up en later in het programma de module Werkvormen voor managers die beide ingaan op de principes van Action Learning.
 • Ik recenseer al vanaf de jaren 90 managementboeken voor het blad Manager & Literatuur. Klik hier voor mijn recensies.
 • Daarnaast schrijf boeken en artikelen waarover meer informatie vinden is op deze website.


© 2020 pderoode.com