Ik wil me graag abonneren op de nieuwsbrief van Peter de Roode

In Company Training


Prioriteiten stellen
In de dimensie van tijd komt de geest van de zelfstuurder tot rust. - A. Cornelis

Niemand zal het ontkennen, we leven in een wereld van 'druk, druk, druk'. De technologie heeft er voor gezorgd dat we continu bestookt worden met informatie. Wie zijn kantoor binnenstapt heeft voordat hij zijn mail begint uit te lezen wellicht al enige voice mail berichten in de auto of trein mogen beluisteren. Privé en werk lopen steeds meer door elkaar. Het is niet voor niets dat ruim 60% van de Nederlandse beroepsbevolking klaagt over stress.

Het lijkt dat we in een wereld zijn aangekomen waarop we geen invloed kunnen uitoefenen, maar dat blijkt een grote misvatting. Er kan nog heel veel gedaan worden om de dagelijkse stress te reduceren. Echter dan moet er wel anders gewerkt worden om de vele informatiestromen die op ons afkomen het lijf te kunnen bieden. De cursus effectief prioriteren biedt daartoe een duidelijk handvat.

Doelgroep
Managers/leidinggevenden die effectieve keuzes willen maken in hun werk en privé leven

Resultaat
Na de investering van één dag 'prioriteiten stellen', zult u de komende dagen anders uw eigen werk gaan organiseren hetgeen een direct effect heeft op uw privé-leven. Aan de hand van een diagnose instrument wordt vastgesteld of er sprake is bij u van (on)gezonde spanning. Vervolgens stelt u vast aan de hand van de verschillende instrumenten die besproken worden welke voor u van toepassing zijn en stelt u een plan op om dit in uw praktijk toe te passen.

Duur
1 dag

Onderwerpen
  • De klok en het kompas
  • SMART doelen stellen
  • De effecten van wanneer urgentie ons leven beheerst
  • Over vastgeroeste denk- en werkwijzen
  • De urgentie - belangrijkheid matrix
  • De eigen weekplanning als uitgangspunt
  • Waarom managers niet delegeren
  • Het Pareto principe: 80-20 regel
  • Storingsvrije zones
  • Apenmanagement en tijdverslinders

Werkwijze
Allereerst zal de trainer een overzicht bieden van de verschillende wijzen waarop verschillende generaties hun tijd hebben gemanaged. Daarnaast bespreekt hij verschillende instrumenten die medewerkers in arbeidsorganisaties tot hun beschikking staan om hun tijd te managen.

Aan de hand van de 'critical incident methode' wordt een casus besproken waarbij u kan vaststellen wat de herkenbaarheid is voor de eigen werksituatie. Naast het herkennen van situaties wordt in groepsessies aandacht besteed aan de wijze waarop met verschillende stressfactoren omgegaan kan worden.

Vervolgens wordt uw eigen huidige werkwijze van planning en doelen stellen onder de loep genomen. De resultaten worden plenair besproken zodat u een goed beeld krijgt van de actiepunten van uw medecursisten. Vervolgens zal de trainer u helpen om de opgestelde actiepunten zo goed mogelijk te kunnen vertalen naar uw eigen praktijk.

 

In Company Trainingen


© 2019 pderoode.com