Ik wil me graag abonneren op de nieuwsbrief van Peter de Roode

In Company Training


Omgaan met conflicten
Where there are conflicts and crises, there is opportunity - Anoniem

Dat een goede sfeer bevorderlijk is voor het welzijn van medewerkers en goed is voor de productiviteit behoeft geen betoog. De realiteit leert dat de sfeer in arbeidsorganisaties niet altijd even rooskleurig is en als gevolg daarvan veel irritatie oplevert bij medewerkers met de daarmee gepaard gaande improductiviteit. Sfeer lijkt ongrijpbaar en daardoor niet te beïnvloeden. Echter dat is maar ten dele waar. Wanneer het focus wordt verlegd van sfeer naar 'conflicten op het werk' wordt inzichtelijk dat beïnvloeding wel degelijk mogelijk is. Doordat conflicten soms niet worden uitgesproken ontstaat er een onwerkbare situatie waar ook leidinggevenden niet meer uitkomen.

Wanneer organisaties - en vooral - onderwijsinstellingen lijden aan het zogenaamde 'non-interventie beginsel', dat wil zeggen dat de discussie of het conflict omzeild wordt door medewerkers, wordt het hoog tijd dat medewerkers geleerd wordt zich hierover uit te spreken. Dat gaat niet alleen over kunnen maar ook over willen, durven en.....mogen.

Elke stap op weg naar resultaatgerichtheid binnen organisaties vereist immers een open cultuur. In deze training wordt conflicthantering als hefboom gebruikt om de organisatiecultuur positief te beïnvloeden.

Doelgroep
Managers, leidinggevenden en medewerkers die zelf actief invloed willen uitoefenen op conflicten binnen hun organisatie.

Resultaat
Op het eind van deze training bent u bekend met uw eigen voorkeursstijl en de effectiviteit daarvan. U kent andere stijlen en weet ze ook toe te passen. Daarnaast bent u in staat om van een conflict een heldere diagnose op te stellen. Tot slot heeft u inzicht gekregen hoe uw de eigen organisatiecultuur verder kunt optimaliseren aan de hand van het effectief omgaan met conflicten.

Duur: 1 dag

In Company Trainingen

 • Wanneer wordt er van conflict gesproken en welke oorzaken liggen er aan ten grondslag?
 • Welke functies en effecten kunnen onderscheiden worden bij conflicten?
 • Positieve en negatieve kanten van een conflict
 • Het stellen van een conflictdiagnose
 • Escalatiegraden van een conflict
 • Effecten van het 'non interventiebeginsel'
 • De betekenis van cultuur voor conflicthantering
 • Toe te passen strategieën
 • Toepassen van verschillende stijlen: oefenen met ander gedrag
 • De verschillende rollen die een derde partij kan innemen
 • Voorkomen van conflicten

Werkwijze
In deze training staat de persoonlijke manier van omgaan met conflicten binnen de eigen werksituatie centraal. Aan de hand van verschillende oefeningen en rollenspellen krijgt u zicht op uw eigen voorkeursstijl en kunt uw vaststellen of deze in al de situaties even effectief is. De analyse van de eigen situatie biedt aanknopingspunten om met het geleerde aan de slag te gaan.

 

In Company Trainingen


© 2019 pderoode.com