Ik wil me graag abonneren op de nieuwsbrief van Peter de Roode

Boeken


Leidinggeven kun je zelf!

Wat weerhoudt je ervan om de ontwikkeling van je team zelf ter hand te nemen en die niet langer uit te besteden aan externen? Te druk? Angst voor het onbekende? Weet je niet wat of hoe je het moet doen? Met Leidinggeven kun je zelf! leer je de vaardigheden ontwikkelen om zelf de samenwerking in je team te bevorderen.

Aan de hand van essentiële inzichten op het gebied van samenwerken, leren en faciliteren biedt Leidinggeven kun je zelf! je concrete acties aan waarmee je zelf de effectiviteit en synergie in je team vergroot. Dit boek laat daarbij zien dat rationele vaardigheden (zoals: definiëren van het probleem, plannen en implementeren van projecten) het best versterkt kunnen worden door sociaal-emotionele vaardigheden (zoals: openstaan voor nieuwe inzichten, betekenis geven, de kunst van het vragen stellen, in dialoog gaan, elkaar feedback geven en aanspreken).

Klik hier voor mijn artikel dat ik samen schreef met Rob van Es over 'Faciliteren van verantwoordelijkheid' in Managementboek magazine sept

Klik hier voor het interview van mijn boek dat verscheen in Managementboek Magazine van januari 2013


Werkvormen voor Managers

Kunt u kosten besparen op de ontwikkeling van medewerkers en tegelijkertijd de kwaliteit van veranderprocessen verhogen?
In de meeste organisaties is het noodzakelijk om voortdurend te veranderen. Managers en hun medewerkers zullen steeds meer gezamenlijk moeten optrekken om het hoofd te kunnen bieden aan de steeds zwaardere eisen die worden gesteld. De vraag is nu hoe ze dat moeten doen.

Uit onderzoek blijkt dat leren van anderen de meest optimale manier is om mensen informatie te laten begrijpen en onthouden. De oplossing ligt dus voor de hand: door het organiseren van bijeenkomsten op de werkvloer kan de manager leerprocessen stimuleren en daarmee zijn eigen afdeling motiveren en betrokken houden. Zijn rol komt hierbij overeen met die van een facilitator: hij stelt zijn medewerkers in de gelegenheid te leren van elkaar. Hij stelt vragen, begeleidt het groepsproces en is vooral geen deskundige die op alle vragen antwoord geeft. Daarbij heeft hij niet alleen het welzijn van medewerkers voor ogen, maar ook de belangen van de organisatie. Het resultaat? Medewerkers voelen zich meer betrokken, de effectiviteit van het team wordt vergroot en het lerend vermogen wordt versterkt.

    Met behulp van de werkvormen in dit boek kunt u deze leerprocessen zelf organiseren:
  • De werkvormen sluiten aan bij concrete vragen op de werkvloer, zoals risico's analyseren, teamdoelen opstellen, strategisch innoveren, de klantgerichtheid verbeteren, het opstellen van scenario's of het ontwikkelen van een teamstrategie.

  • Naast de rationele thema's, de zogeheten bovenstroomactiviteiten, komt ook de onderstroom aan bod waarbij het gaat om het intuïtieve, het irrationele en het onbewuste. Denk aan effectief omgaan met ongeschreven regels of vertrouwen bespreekbaar maken.

  • Tot slot komen werkvormen aan de orde die de verbinding leggen tussen de bovenstroom en de onderstroom. Hierbij gaat het om onderwerpen als: balanceren tussen vakmanschap en resultaatgerichtheid en hanteren van onzekerheid.

Door leerprocessen te ontwikkelen op de werkvloer is leren en ontwikkelen niet langer het alleenrecht van externe deskundigen.

Te bestellen bij Managementboek.nl ISBN 9789089650320
 

Werkvormen voor managers
In Werkvormen voor managers worden 44 werkvormen aangeboden die een manager kan inzetten om samen met zijn eigen team veranderingen in de organisatie succesvol door te voeren.

Preview: inleiding & drie werkvormen
Lees inleiding van het boek en bekijk drie werkvormen (pdf). Eén werkvorm in de bovenstroom "Teamdoelen opstellen", één in de onderstroom "Doelen scherp stellen" en één in de Verbinding van de onder- en bovenstroom "Afstemmen tussen routinematig werken en creatief denken".

Interview: Zin zoek je op de werkvloer
Peter de Roode over de manager als zingever.

Klik hier om het interview van het blad Manager & Literatuur te lezen (pdf-document).


Werkboek: Meegaan of dwarsliggen
Veranderen met het boek Meegaan of Dwarsliggen als richtlijn.
Bedoeld voor managers en medewerkers.
Download gratis het bijbehorende werkboek.


Interview: Uitleggen en opleggen helpt niet
In het blad Profiel van mei 2006 is een artikel verschenen over het boek. Daarin wordt de veranderaanpak van Meegaan of dwarsliggen beschreven, die onderwijsteams kunnen benutten bij het doorvoeren van onderwijsvernieuwingen. In dit artikel worden alvast enkele handvatten gegeven.
Download het artikel


Interview Manager & Literatuur
Peter de Roode over veranderingen en verantwoordelijkheden.

Lees het interview in Manager & Literatuur.


© 2020 pderoode.com