Ik wil me graag abonneren op de nieuwsbrief van Peter de Roode

In Company Training


Vaardig in functionering- en beoordelingsgesprekken
Mensen vragen je oordeel, maar willen alleen maar lof. - S. Maughan

Het beoordelen van personeel en het tussentijds terugkoppelen van prestaties door middel van een functioneringsgesprek, zijn beide instrumenten van het management om het menselijk kapitaal zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Door de prestaties meetbaar te maken wordt gehoor gegeven aan de belangrijke maatschappelijke trend van 'meten is weten'. Verantwoording nemen en verantwoording afleggen kan niet meer losgekoppeld worden van het meten van prestaties. Omdat de meting vanuit het perspectief van de medewerker bedoeld is om te motiveren, dienen organisaties hier zeer zorgvuldig mee om te gaan.

Het klinkt zo gemakkelijk wanneer wordt gesteld dat gesprekken het karakter moeten hebben van tweerichtingsverkeer; dat de werknemer zijn problemen kwijt moet kunnen en de werkgever zijn doelstellingen moet kunnen verduidelijken. En waar beiden k nog bereid moeten zijn om te luisteren in een sfeer die niet bedreigend is. In deze cursus wordt aan beide instrumenten ruim aandacht besteed zowel op cognitief gebied, als op de vaardighedenkant als ook op emotioneel terrein.

Doelgroep
P&O managers, leidinggevenden, afdelingsmanagers, projectleiders en andere functionarissen die verantwoordelijk zijn voor het voeren van een functionering- en/of beoordelingsgesprek.

Resultaat
Op het eind van deze tweedaagse cursus heeft u uw eigen vaardigheden vergroot in het voeren van zowel een functionering- als een beoordelingsgesprek. Daarnaast heeft u inzicht gekregen in de achtergronden van de betreffende materie die u in staat stellen om de methodiek van F&B gesprekken binnen de eigen organisatie verder te optimaliseren.

Duur
2 dagen

Onderwerpen
  • Wat en waarom beoordelen?
  • Richtlijnen voor waarborgen objectiviteit
  • Het vermijden van de belangrijkste valkuilen bij beoordeling
  • Voorbereiden van een beoordelingsgesprek
  • Invloed uitoefenen op het gespreksklimaat
  • Gesprekstechnieken bij het beoordelingsgesprek
  • Doel en kenmerken van een functioneringsgesprek
  • Gespreksverloop van een functioneringsgesprek
  • Beoordeling- en functioneringsformulieren nader bekeken
  • Verschillen en overeenkomsten tussen een beoordeling- en functioneringsgesprek

Werkwijze
Allereerst stelt u vast aan de hand van een zelfbeoordelingstest in welke mate u de verschillende managementrollen beheerst en wat uw voorkeursrol is. Vervolgens schetst uw trainer het referentiekader waarin de verschillende managementrollen deel van uitmaken en licht elke rol uitvoerig toe. Oefeningen, rollenspellen en eigen ingebrachte praktijksituaties vormen het gereedschap waarmee u gaat werken om uw managementrepertoire te vergroten en verder te optimaliseren. Dit alles binnen de context van de eigen organisatie.

Verder zal aandacht worden besteed aan de dominante managementrollen binnen uw organisatie en de afstemming met uw eigen managementrollen.
Op het eind van de cursus stelt u uw persoonlijk actieplan (P.O.P.) op waarbij uw trainer u verder zal adviseren.

 

In Company Trainingen


© 2019 pderoode.com