Peter de Roode - Advies & Consultancy | Organisatie advies en management trainingen 
Ik wil me graag abonneren op de nieuwsbrief van Peter de Roode

Welkom bij De Roode Advies & Consultancy


Blog


2020-02-12 Spiral Dynamics en Frederic Laloux’ Reinventing Organizations


We zijn gek op modellen en theorieën. De wereld is immers complex en modellen en theorieën simplificeren de werkelijkheid tot behapbare brokken. Een aparte plaats in deze wereld van modellen en theorieën neemt Spiral Dynamics in. Deze theorie, sommigen spreken van een model, maar daarin doen we de grondlegger tekort, werd ontworpen door psycholoog Clare Graves. Het was Abraham Maslow die aan Graves vroeg een ‘theorie van alles’ te ontwikkelen. Een bizarre vraag maar Graves ging aan het werk. Hij deed onderzoek en stelde vast dat er waardepatronen in de maatschappij waren die langzaam verschoven naar een volgend niveau. Daarnaast constateerde hij dat die waardepatronen als een pendule heen en weer gingen tussen ik en wij, van individuele waarden naar gemeenschappelijke waarden.

Graves overleed in 1986 maar zijn theorie werd niet mee begraven. Misschien werd het wel populairder want zijn leerlingen deden iets wat commercieel zeer sterk was: zij veranderden de symbolen van Graves, die het bijvoorbeeld had over AN, BO, DQ, etc. in kleuren. En net zoals modellen spreken kleuren ons ook erg aan. We hebben wat modellen en theorieën die voorzien zijn van kleuren, zoals: De zes denkpetten van De Bono en de kleurentheorie van De Caluwé.
Die leerlingen – Chris Cowan en Don Beck- schreven in 1996 een boek dat in 2004 in het Nederlands werd vertaald. Sindsdien hebben veel mensen in organisaties kennis genomen van deze intrigerende theorie. Zelf heb ik twee trainingen gevolgd bij Chris Cowan en Natasha Todorevic. Het bleek dat Cowan en Beck gebrouilleerd raakten, waardoor er feitelijk twee opvattingen kwamen over het gedachtengoed van Graves. De gemiddelde manager zal er niet wakker van gelegen hebben.

Daarnaast ben ik gelicenseerd om een vragenlijst over deze theorie af te nemen bij Energy Drives en zo nu en dan heb ik klanten die met deze theorie aan de gang willen. De theorie en de vragenlijst zetten aan tot denken en creëren bewustwording.
Het was al weer een tijdje rustig rondom Spiral Dynamics toen plotseling Frederic Laloux’ boek ‘Reinventing Organizations’ verscheen in 2016. Dat werd wereldwijd een bestseller. Wat bleek: Laloux is onder meer geïnspireerd door Graves! Laloux spreekt over wereldbeelden en onderscheidt achtereenvolgens: het rode impulsieve wereldbeeld; het amberkleurige conformistische wereldbeeld, het oranje prestatiegerichte wereldbeeld, het groene pluralistische wereldbeeld en het cyane evolutionaire wereldbeeld.


Met name dit cyane wereldbeeld is waar het Laloux om te doen is, dit komt overeen met de kleur turquoise in Spiral Dynamics. In cyaan, zo stelt Laloux, wordt de wereld niet langer als vaststaand beschouwd en door God gegeven (zoals bij de kleur amber) maar wordt de wereld opgevat als een plek waar we een roeping hebben, betekenis kunnen verlenen en onze talenten aan kunnen verbinden. In cyaan leren we afstand te nemen van ons ons ego, en leren we dat te temmen. Hoe? Door te beseffen dat onze angsten en ambities van ons ego stiekem ons leven hebben bepaald. Laloux stelt dat het gemeenschapsgevoel en onze aangeboren band met de natuur verloren zijn gegaan. Veel mensen herkennen zich in de opvattingen van Laloux en om die reden zijn zijn boeken zeer goed verkopend. Organisaties die afscheid willen nemen van het benauwende prestatiegerichte oranje met alle bijbehorende bijverschijnselen zoals: burn out, langdurig ziek en stress, doen er goed aan om van zijn ideeën kennis te nemen. Maar deze theorie is geen quick fix: het vereist een andere cultuur, een andere leiderschapsstijl en medewerkers met passie. Het is een totaal nieuwe rol die zich aandient. Of in de woorden van Laloux: “De cyane manier van werken gaat regelrecht in tegen het geaccepteerde managementdenken”.
Eerdere posts

2020-02-12 Spiral Dynamics en Frederic Laloux’ Reinventing Organizations
2019-10-05 Leren 4.0 en eigenaarschap vertonen
2019-05-01 Boekrecensie 21 Lessen voor de 21e eeuw – Yuval Noah Harari
2019-01-30 Feitenkennis
2018-12-31 Het verhaal van je leven (boekrecensie)
2018-11-02 Talent versus volharding
2018-05-18 Reflecties bij een Action Learning leergang
2018-01-27 Prochaska en fasen van gedragsverandering
2017-10-04 Joseph Campbell
2017-09-10 Alleen voor vrouwen: de weg van de heldin


 
Sterkte zwakte analyse van de Onder- en Bovenstroom: over het nemen van verantwoordelijkheid

Na ruim twee jaar met collega adviseur Rob van Es gewerkt te hebben aan dit product ‘Je verantwoordelijkheid nemen’, is het dan zover: de eerste sterkte zwakte analyse die zowel de rationele Bovenstroom in kaart brengt maar ook de emotionele Onderstroom.   

 

Wat kunt u met dit product? Dit onderzoek maakt het mogelijk de volgende verbeteringen van de organisatie te realiseren:


1.De kwaliteit van interne en externe communicatie versterken.
2.De wendbaarheid van handelen van individuen en teams verhogen.
3.Het innovatievermogen verhogen. 
4.Door draagvlak te creëren de gewenste veranderingen ook te realiseren.

Voor meer informatie klik hier voor onze folder: De Lerende Organisatie

Veel organisaties gebruiken de metafoor van De Lerende Organisatie om duidelijk te maken dat ze lerend te toekomst in willen gaan. Toch rijzen er bij het gebruik van deze metafoor veel vragen, zoals: Maar hoe lerend zijn we dan nu? En: Hoe weten we of we vorderingen maken? Of: Hoe voorkomen we dat we dezelfde fouten maken?
Om die reden heb ik samen met collega organisatieadviseur Rob van Es een vragenlijst ontwikkeld die ondersteunend kan zijn wanneer u overweegt om van uw organisatie een lerende organisatie te maken.
Het betreft een online vragenlijst die anoniem wordt ingevuld, waarvan elke medewerker zijn eigen profiel krijgt en u als opdrachtgever de gemiddelde score van het betreffende team, afdeling of business unit. Aan de hand van de resultaten die wij opstellen, kunnen wij u verder adviseren welke stappen gezet kunnen worden. 

 Interventies voor professionalisering

In menig team is er voldoende inhoudelijke kennis over de business maar schieten de vaardigheden tekort om de samenwerking tussen professionals te bevorderen.
in dit professionaliseringstraject dat uit zes aparte dagdelen bestaat, leren wij de begeleider van uw team ‘het team het zelf te laten doen’. Dat is niet alleen de kunst van het vragen stellen, maar ook van het confronteren en inzicht hebben in eigen en andermans dominante overtuigingen en hoe die bewust te maken.
De begeleider van het team leert met name: relaties op te bouwen, contact te maken, met de groep in gesprek gaan en passende acties op te stellen en die te evalueren.
De belangrijkste opbrengst van deze leergang is dat de persoonlijke doelen hand in hand gaan met de opgestelde organisatiedoelen.

Klik hier voor de folder: 
Voor meer informatie: neem contact op via info@pderoode.com © 2020 pderoode.com