Peter de Roode - Advies & Consultancy | Organisatie advies en management trainingen 
Ik wil me graag abonneren op de nieuwsbrief van Peter de Roode

Welkom bij De Roode Advies & Consultancy


Blog


2020-04-16 De wereld is rond

Het is 16 april 2020 en ik heb zojuist als juryvoorzitter van de managementboekverkiezing van het jaar het winnende managementboek online bekend mogen maken. Het is Jo Caudron geworden met diens boek ‘De wereld is rond’.
“Het zijn interessante en beangstigende tijden”, zo begint Caudron zijn boek. Mooier had hij zijn beginzin niet kunnen formuleren in dit Coronatijdperk. Let wel: Caudron schreef zijn boek in 2019 maar als jury vonden wij dit boek ook in dit Coronatijdperk van grote waarde.
Persoonlijk vond ik dit een zeer verrassend boek. Origineel maar ook zeer authentiek: de auteur komt met eigen en oorspronkelijke ideeen aanzetten. Weliswaar roept hij diverse malen dat hij geen wetenschapper is, maar hij praat geen onzin. Zeer waardevol vond ik het 'door redeneren' daar waar Hans Rosling (in: ‘Feitenkennis’) destijds stopte: dat we in het Westen -ondanks onze welvaart- over zijn gegaan van optimisme naar pessimisme vanwege de angst om te verliezen wat we hebben gerealiseerd.

Caudron legt uit dat we de trage verbeteringen van de wereld niet zien, maar wel de afwijkingen die tot een negatief patroon leiden in onze perceptie. De media spelen daarbij een grote rol, veelal negatief. Immers goed nieuws is geen nieuws. Dus worden de afwijkingen elke dag opnieuw de ether in geslingerd om onze behoeften naar sensatie te bevredigen. We checken de feiten niet of nauwelijks -dat doen de media ook voor ons- en laten ons leiden door onze emoties en reageren op allerlei impulsen. De psycholoog en oud Nobelprijswinnaar Kahneman heeft dat al keurig beschreven in diens standaardwerk (‘Ons feilbare denken) en stelt dat we ons laten leiden door Systeem 1 dat snelle beslissingen neemt op basis van gevoel en emoties. Systeem 2 is ons reflectieve systeem dat rationeel is, regels volgt, berekeningen maakt maar zich ook moet inspannen en een beperkte capaciteit heeft. Het punt is dat Systeem 2 alles gelooft wat Systeem 1 ziet, hoort en denkt.
De Belg Caudron is geen psycholoog maar een digitaal ondernemer die organisaties helpt met zijn bedrijf om transformaties door te maken. Wat mij persoonlijk aansprak in dit boek is dat Systeem 2 niet de overhand kreeg waarbij ik als lezer op basis van allerlei berekeningen en statistieken -uitmondend in extrapolaties- een berekende toekomst voorgeschoteld krijg.

Nee, Caudron heeft het op een andere boeg gegooid. Hij beschrijft niet meerdere scenario’s van de toekomst, maar één. Eén met een hoopvol en optimistisch perspectief. Een toekomst gebaseerd op inspiratie en vertrouwen, die we als maatschappij zouden kunnen nastreven. In die toekomst ziet hij drie pijlers waar de nodige transformaties (‘stormen’) hebben plaats gevonden: werk, wonen en mobiliteit.

Een paar essenties uit zijn gedachtegoed geef ik hier weer over deze onderwerpen. Met betrekking tot werk zullen we een flexibele mindset moeten aangaan. We moeten met z’n allen gaan nadenken over de vraag wat het betekent dat mensen gezond ouder worden. Het onderwijs zal hier op in moeten spelen. Niet door op de ingeslagen weg kennis te blijven overdragen maar door leerlingen voor te bereiden op onzekerheden en tegenslagen. Op het gebied van wonen pleit de auteur voor de overgang van lineair wonen naar circulair wonen. We moeten in de rondte gaan wonen in plaats van aan een rechte lijn en rechte weg. Dat is volgens Caudron goedkoper, geeft minder files en dus ook een lagere uitstoot. De derde pijler waarover een storm zal razen, is mobiliteit. Zijn aanbeveling is meer dan helder: we zullen geen auto meer als bezit moeten nemen maar de auto als een dienst moeten zien. De consequentie daarvan is dat meerdere mensen gebruik maken van dezelfde auto.
Maar ja, diezelfde auto gaf ons (het gevoel van) vrijheid en is een enorm statussymbool. Afstand ervan nemen zal lang niet gemakkelijk worden. De auto kent diverse nadelen zoals: klimaatonvriendelijk, duur, slecht voor de gezondheid (ivm fijnstof) en de vele ongelukken.  Caudron meldt dat er al nieuwe generaties zijn die minder affiniteit hebben met de auto als bezit.

In ‘De wereld is rond’ biedt Caudron ons een perspectief waar we wel wat voor moeten doen en moeten laten. Vastgeroeste patronen kunnen opgeven, gaan hier een rol van betekenis spelen. Loslaten en opgeven waar we vertrouwd mee zijn geworden, zullen the name of the game zijn.  Systeem 1 ligt op de loer en zal kiezen voor gemak. Laten we niet vergeten dat het dit systeem was dat ons heeft geholpen de evolutie te overleven.
Eerdere posts

2020-04-16 De wereld is rond
2020-02-12 Spiral Dynamics en Frederic Laloux’ Reinventing Organizations
2019-10-05 Leren 4.0 en eigenaarschap vertonen
2019-05-01 Boekrecensie 21 Lessen voor de 21e eeuw – Yuval Noah Harari
2019-01-30 Feitenkennis
2018-12-31 Het verhaal van je leven (boekrecensie)
2018-11-02 Talent versus volharding
2018-05-18 Reflecties bij een Action Learning leergang
2018-01-27 Prochaska en fasen van gedragsverandering
2017-10-04 Joseph Campbell


 
Sterkte zwakte analyse van de Onder- en Bovenstroom: over het nemen van verantwoordelijkheid

Na ruim twee jaar met collega adviseur Rob van Es gewerkt te hebben aan dit product ‘Je verantwoordelijkheid nemen’, is het dan zover: de eerste sterkte zwakte analyse die zowel de rationele Bovenstroom in kaart brengt maar ook de emotionele Onderstroom.   

 

Wat kunt u met dit product? Dit onderzoek maakt het mogelijk de volgende verbeteringen van de organisatie te realiseren:


1.De kwaliteit van interne en externe communicatie versterken.
2.De wendbaarheid van handelen van individuen en teams verhogen.
3.Het innovatievermogen verhogen. 
4.Door draagvlak te creëren de gewenste veranderingen ook te realiseren.

Voor meer informatie klik hier voor onze folder: De Lerende Organisatie

Veel organisaties gebruiken de metafoor van De Lerende Organisatie om duidelijk te maken dat ze lerend te toekomst in willen gaan. Toch rijzen er bij het gebruik van deze metafoor veel vragen, zoals: Maar hoe lerend zijn we dan nu? En: Hoe weten we of we vorderingen maken? Of: Hoe voorkomen we dat we dezelfde fouten maken?
Om die reden heb ik samen met collega organisatieadviseur Rob van Es een vragenlijst ontwikkeld die ondersteunend kan zijn wanneer u overweegt om van uw organisatie een lerende organisatie te maken.
Het betreft een online vragenlijst die anoniem wordt ingevuld, waarvan elke medewerker zijn eigen profiel krijgt en u als opdrachtgever de gemiddelde score van het betreffende team, afdeling of business unit. Aan de hand van de resultaten die wij opstellen, kunnen wij u verder adviseren welke stappen gezet kunnen worden. 

 Interventies voor professionalisering

In menig team is er voldoende inhoudelijke kennis over de business maar schieten de vaardigheden tekort om de samenwerking tussen professionals te bevorderen.
in dit professionaliseringstraject dat uit zes aparte dagdelen bestaat, leren wij de begeleider van uw team ‘het team het zelf te laten doen’. Dat is niet alleen de kunst van het vragen stellen, maar ook van het confronteren en inzicht hebben in eigen en andermans dominante overtuigingen en hoe die bewust te maken.
De begeleider van het team leert met name: relaties op te bouwen, contact te maken, met de groep in gesprek gaan en passende acties op te stellen en die te evalueren.
De belangrijkste opbrengst van deze leergang is dat de persoonlijke doelen hand in hand gaan met de opgestelde organisatiedoelen.

Klik hier voor de folder: 
Voor meer informatie: neem contact op via info@pderoode.com © 2020 pderoode.com