Peter de Roode - Advies & Consultancy | Organisatie advies en management trainingen 
Ik wil me graag abonneren op de nieuwsbrief van Peter de Roode

Welkom bij De Roode Advies & Consultancy


Blog


2017-10-04 Joseph Campbell
Ooit gehoord van de naam Joseph Campbell? Tot een paar jaar geleden wist ik niet wie dat was. Campbell was professor in de mythologie en is bekend geworden met zijn boek ‘The hero with a thousand faces’ dat inmiddels een bestseller is. Campbell beschrijft dat in alle mythen van de wereld dezelfde patronen terug te zien zijn. Patronen die zowel in landen als in maatschappijen zijn waar te nemen als ook bij individuen. Het belangrijkste inzicht dat Campbell ons heeft mee gegeven is dat we allemaal een reis (moeten) maken om uit onze comfortzone te stappen en het avontuur tegemoet moeten treden. Het zijn de helden die dat doen en alles achter zich laten. Wanneer zij hun grootste angst overwinnen keren zij terug met hun schat. Wie dat vertaalt naar organisaties ziet direct de link: hoe verleidt je mensen uit die comfortzone te komen en de reis te maken die voor hen een nieuwe ontwikkeling kan betekenen en de organisatie verder kan helpen? Campbell is inmiddels geruime tijd overleden (†1987) maar de invloed van zijn werk is bijzonder groot. Veel literatuur die ik heb bestudeerd verwijst naar Campbell en ook de filmwereld heeft scripts gebaseerd op de reis van de held, zoals The Lion King, Starwars en The Matrix. Voor het maken van een geslaagde reis zijn er verschillende rollen (archetypen) die de reiziger tijdens zijn reis kan innemen. In totaal zijn er 12 archetypen die onder invloed van Jung zijn ontwikkeld. Beide heren, Campbell en Jung, hebben elkaar ooit ontmoet.  Aan de hand van een gevalideerde vragenlijst kunnen we inmiddels meten waar iemands voorkeuren zit en waar mogelijke afbreukrisico’s zitten bij het maken van de reis. Campbell is daar heel duidelijk in: niet iedereen is een held. Sommige mensen beginnen niet eens aan de reis, anderen bereiden hem slecht voor en weer anderen keren halverwege de reis terug en roepen dat het allemaal niks is of wordt. Het zijn de anti-helden. Elke organisatie kent ze. Elke organisatie ziet zich geplaatst voor de vraag hoe zij zichzelf kan blijven aanpassen aan de nieuwe eisen van de omgeving. Een reis maken dus. Daarnaast heeft ze de taak om haar medewerkers ook die reis te laten maken. 


Eerdere posts

2017-10-04 Joseph Campbell
2017-09-10 Alleen voor vrouwen: de weg van de heldin
2017-05-07 Veranderen als denkhouding en de invloed van de Stoïcijnen
2017-02-13 Eigenaarschap en de reis van de held
2016-11-21 Kijken naar kunst maakt ons reflectiever
2016-06-27 Veranderkundige observaties bij de Brexit
2016-03-22 Alphabet: documentaire over verkeerde aannames
2016-02-06 Over kathedralen bouwen en stenen sjouwen
2016-01-18 Theatervoorstellingen in organisaties
2015-12-15 Samenwerken tussen organisaties is als wonen in het buitenland


 
Sterkte zwakte analyse van de Onder- en Bovenstroom: over het nemen van verantwoordelijkheid

Na ruim twee jaar met collega adviseur Rob van Es gewerkt te hebben aan dit product ‘Je verantwoordelijkheid nemen’, is het dan zover: de eerste sterkte zwakte analyse die zowel de rationele Bovenstroom in kaart brengt maar ook de emotionele Onderstroom.   

 

Wat kunt u met dit product? Dit onderzoek maakt het mogelijk de volgende verbeteringen van de organisatie te realiseren:


1.De kwaliteit van interne en externe communicatie versterken.
2.De wendbaarheid van handelen van individuen en teams verhogen.
3.Het innovatievermogen verhogen. 
4.Door draagvlak te creëren de gewenste veranderingen ook te realiseren.

Voor meer informatie klik hier voor onze folder: De Lerende Organisatie

Veel organisaties gebruiken de metafoor van De Lerende Organisatie om duidelijk te maken dat ze lerend te toekomst in willen gaan. Toch rijzen er bij het gebruik van deze metafoor veel vragen, zoals: Maar hoe lerend zijn we dan nu? En: Hoe weten we of we vorderingen maken? Of: Hoe voorkomen we dat we dezelfde fouten maken?
Om die reden heb ik samen met collega organisatieadviseur Rob van Es een vragenlijst ontwikkeld die ondersteunend kan zijn wanneer u overweegt om van uw organisatie een lerende organisatie te maken.
Het betreft een online vragenlijst die anoniem wordt ingevuld, waarvan elke medewerker zijn eigen profiel krijgt en u als opdrachtgever de gemiddelde score van het betreffende team, afdeling of business unit. Aan de hand van de resultaten die wij opstellen, kunnen wij u verder adviseren welke stappen gezet kunnen worden. 

 Interventies voor professionalisering

In menig team is er voldoende inhoudelijke kennis over de business maar schieten de vaardigheden tekort om de samenwerking tussen professionals te bevorderen.
in dit professionaliseringstraject dat uit zes aparte dagdelen bestaat, leren wij de begeleider van uw team ‘het team het zelf te laten doen’. Dat is niet alleen de kunst van het vragen stellen, maar ook van het confronteren en inzicht hebben in eigen en andermans dominante overtuigingen en hoe die bewust te maken.
De begeleider van het team leert met name: relaties op te bouwen, contact te maken, met de groep in gesprek gaan en passende acties op te stellen en die te evalueren.
De belangrijkste opbrengst van deze leergang is dat de persoonlijke doelen hand in hand gaan met de opgestelde organisatiedoelen.

Klik hier voor de folder: 
Voor meer informatie: neem contact op via info@pderoode.com © 2018 pderoode.com